c S
Država po stečaju Albin Promotiona nadaljuje sanacijo lovrenške gramoznice 07.08.2019 11:24 Kidričevo, 07. avgusta (STA) - Okoljski inšpektorat nadaljuje s sanacijo gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju, kjer je podjetje Albin Promotion iz Majšperka skladiščilo velike količine odpadnih avtomobilskih gum. Sanacijo okoljsko ogroženega območja je državi naložila Evropska komisija, inšpektorat je stroške želel izterjati od podjetja, a je to pristalo v stečaju.

Kot je razvidno iz spletne strani Ajpesa, je mariborsko sodišče zoper podjetje v lasti Albina Brencla stečaj razglasilo 16. julija, za stečajno upraviteljico pa imenovalo Vido Gaberc. Upnike je pozvalo, da terjatve prijavijo v treh mesecih od začetka stečajnega postopka.

Na inšpektoratu za okolje in prostor so za STA pojasnili, da stečaj podjetja ne vpliva na sanacijo, ki jo nameravajo zaključiti prihodnje leto. Doslej neizterjane stroške so že posredovali na državno odvetništvo, slednje pa jih bo prijavilo v stečajno maso podjetja.

Tudi stečajna upraviteljica se je s to zadevo že seznanila, saj je v prvem izrednem poročilu upnike obvestila o dopisu inšpektorata, ki jo obvešča, da je po sedanjih ocenah v gramoznici še vedno okoli 27.500 kubičnih metrov razrezanih ali zmletih gum, tisoč kubičnih metrov odpadnih gum iz postopka vulkanizacije ter 600 kubičnih metrov odpadkov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov.

Na okoljskem inšpektoratu so ob tem Gaberčevo seznanili, da po določbah zakona o varstvu okolja, v primeru, da odpadkov ne bo mogoče prodati ali razdeliti upnikom, lastnik odpadkov postane država. Sodišče bo v tem primeru moralo še pred poplačilom upnikov iz stečajne mase izločiti in na državo prenesti denar v višini sodno ocenjenih stroškov sanacije.

V zvezi z nadaljnjo sanacijo so na pristojnem inšpektoratu za STA še pojasnili, da je trenutno v teku izbira izvajalca za naslednjo fazo. Postopek javnega razpisa je v teku, vendar je neizbrani ponudnik vložil zahtevo za revizijo.

Do konca lanskega leta so izbrani izvajalci iz gramozne jame odstranil že dobrih 38.000 ton odpadnih gum, država pa Evropsko komisijo sproti obvešča o poteku sanacije.

Podjetje Albin Promotion je na to območje pred leti odložilo več tisoč ton odpadnih avtomobilskih gum. Po tem, ko je bilo leta 2012 razveljavljeno gradbeno dovoljenje, izteklo pa se je tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo izrabljenih avtomobilskih gum, je inšpektorat za okolje in prostor podjetju odredil odstranitev gum.

Od podjetja so zahtevali, da iz gramozne jame odstrani vse gume, odpadke iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov in odpadne gume iz postopka vulkanizacije. Podjetje bi moralo odstranjene izrabljene gume oddati oziroma prepustiti zbiralcu odpadkov, jih oddati izvajalcu obdelave odpadkov ali prodati trgovcu odpadkov.

Ker svojih obveznosti niso izpolnili, se je inšpektorat leta 2013 sanacije lotil tako, da je z nekaj javnimi razpisi izbral izvajalce, ki so odpadne gume odstranjevali z lokacije ter jih predali v predelavo, večinoma v tujino.

Skupaj je država doslej za omenjena dela odštela že okoli tri milijone evrov, ki jih je nameravala izterjati od podjetja. Vendar pri tem niso bili uspešni, saj so od družbe, ki se je že od leta 2016 nahajala v postopku prisilne poravnave in z blokiranimi računi, do lani uspeli izterjati le nekaj več kot 27.000 evrov.