c S
Na kratko iz gospodarstva 06.08.2019 07:11 Ljubljana, 05. avgusta (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Podjetje Cargo-partner avgusta začenja z opravljanjem dejavnosti v novem skladiščnem kompleksu v bližini ljubljanskega letališča. S 25.000 kvadratnimi metri skupne skladiščne površine in 4000 kvadratnimi metri pisarniških prostorov gre za enega večjih skladiščnih kompleksov v regiji, služil pa bo potrebam strank podjetja Cargo-partner v Sloveniji ter v drugih državah osrednje in jugovzhodne Evrope. Avgusta se bodo pisarne in skladišča podjetja Cargo-partner v Ljubljani postopoma preselile v nove prostore, koprska pisarna pa ostaja v Serminu, so še zapisali v podjetju.

Za skupščino Hranilnice Lon, ki je sklicana za 26. avgusta, je mali delničar Otmar Zorn podal dodatno točko s predlogi za razrešitev starih in imenovanje novih članov nadzornega sveta Lona. Zorn predlaga, naj skupščina odpokliče nadzornika Janka Medjo in Toneta Ropa ter v nadzorni svet imenuje Christopha Geymayerja, Iga Grudna in Bojana Dremlja, izhaja iz današnje objave na spletni strani Ajpesa.

Delničarji družbe Pivka Perutninarstvo so na petkovi skupščini med drugim podprli sklep uprave o delitvi dobička. Tako so soglašali, da se od 4,5 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni nekaj več kot 300.000 evrov oz. 0,28 evra na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen. Pred tem so zavrnili predloga Vseslovenskega združenja malih delničarjev, da bi dividenda na delnico znašala štiri evre ali pa, da dividend sploh ne bi podelili, izhaja iz zapisnika skupščine, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Cinkarna Celje je skladno s sklepom junijske skupščine o pridobivanju lastnih delnic 1. in 2. avgusta odkupila 200 lastnih delnic v skupni vrednosti okoli 37.880 evrov. Družba pred tem ni imela lastnih delnic, tako da je sedaj skupno število lastnih delnic 200, kar predstavlja 0,0248 odstotka vseh izdanih delnic, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Cinkarne.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes zainteresirano javnost pozvalo k posredovanju predlogov za imenovanje članov v svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Svet bo kot strokovno svetovalno telo resorne ministrice podajal mnenja, predloge ter pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Zainteresirana javnost, institucije, nevladne organizacije in posamezniki lahko ministrstvu pošljejo predloge do 20. avgusta.