c S
Za podporno okolje za nevladne organizacije 2019-2023 razpisanih več kot 5,7 milijona evrov 02.08.2019 19:37 Ljubljana, 02. avgusta (STA) - V uradnem listu je danes objavljen javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023. Predvidena skupna višina sredstev za celotno obdobje je 5.726.000 evrov. Rok za oddajo vlog po pošti je 9. september, osebno oddane vloge pa morajo biti na vložišče ministrstva za javno upravo oddane do 9. septembra do 15. ure.

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, za njihov organizacijski razvoj in za izvajanje javnih storitev. V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za nevladne organizacije z namenom, da bi dolgoročno razvijale in učinkovito sodelovale pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Sklop A zadeva financiranje horizontalne mreže nevladnih organizacij, sklop B financiranje njihovih 12 regionalnih stičišč, sklop C pa financiranje mreže za prostovoljstvo. Pogoji za kandidiranje so odvisni od sklopa, na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu.

Kandidira lahko prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in prispevek partnerjev k izvedbi programa oz. projekta. Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije, torej poleg prijavitelja še trije partnerji. Če se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

Vsak prijavitelj mora biti ne glede na sklop na dan prijave na razpis nevladna organizacija, najmanj 24 mesecev mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije, v letu 2018 je moral imeti najmanj 50.000 evrov prihodka, 1. januarja pa je moral imeti zaposleni vsaj dve osebi za poln ali krajši delovni čas. Med pogoji je tudi, da ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov in jih tudi ne bo.

Vsak partner v konzorciju mora biti ne glede na sklop na dan prijave prav tako nevladna organizacija, v Poslovni register Slovenije pa mora biti vpisan najmanj 12 mesecev. Med pogoji je tudi, da za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v razpisu, ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov in jih tudi ne bo.

Zaželeno je sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To pomeni sodelovanje prijavitelja oz. v primeru konzorcija partnerjev z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status in pravno obliko, ki so t. i. pridruženi partnerji. To so lahko denimo občine, ministrstva, podjetja in nevladne organizacije. Ti lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi aktivnosti oziroma k doseganju zastavljenih ciljev, vendar pa prijavitelj zanje ne more uveljavljati stroškov v okviru prijavljene vloge.