c S
Na kratko iz gospodarstva 02.08.2019 19:37 Ljubljana, 02. avgusta (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina Taluma je v četrtek med drugim sklenila, da se bilančni dobiček za lani v višini 179.000 evrov razporedi v druge rezerve iz dobička. Podprla je predlagane spremembe statuta glede dopolnitve seznama dejavnosti in vodstvu za lansko poslovanje podelila razrešnico, izhaja iz zapisnika, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Ljubljansko okrožno sodišče je danes začelo stečajni postopek nad družbo Labod konfekcija. Ta se je pred 10 leti preselila iz Novega mesta, kjer je bila nekdaj tovarna tekstila. Ukvarjala se je z oddajanjem nepremičnin ter uvozom in prodajo oblačil in se je leta otepala predlogov za uvedbo prisilne poravnave ali stečaja. Sedaj se je ta začel na predlog upnice Sberbank, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Družba Melamin iz Kočevja je v polletju ustvarila 26,35 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 15 odstotkov na 1,67 milijona evrov. Poslovanje v prvi polovici leta ocenjujejo kot uspešno, izhaja iz današnje objave prek spletne strani Ljubljanske borze.

Družba Union hoteli je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila spremembo skupnega števila delnic z glasovalno pravico. Na zadnji julijski dan je bilo v registru imetnikov delnic Union hotelov, ki ga vodi KDD, skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869, od tega je lastnih delnic 18.986 oz. 1,0584 odstotka vseh, medtem ko je delnic z glasovalno pravico 1.774.883.