c S
Evropska sredstva za Poslovno cono Vrbje 02.08.2019 09:55 Žalec, 02. avgusta (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori za Poslovno cono Vrbje. Za projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 626.000 evrov, so sporočili.

Naložba zajema izgradnjo dveh cest z manipulativnimi površinami, razširitev in rekonstrukcijo obstoječe ceste, obnovo vodovoda ter izgradnjo kanalizacije, hodnikov za pešce in javne razsvetljave.

Namen projekta sta infrastrukturna ureditev in dograditev gospodarske javne infrastrukture, potrebne za nemoteno delovanje že obstoječe Poslovne cone Vrbje. Tako se bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Savinjski razvojni regiji, so pojasnili na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.