c S
Banka Slovenije: Slovenski bančni sistem stabilen 02.08.2019 09:25 Ljubljana, 02. avgusta (STA) - Banka Slovenije je letos izvedla stresne teste, ki so namenjeni oceni razvoja sistemskih tveganj v slovenskem bančnem sistemu. "Ti so pokazali, da je bančni sistem tako po osnovnem kot stresnem scenariju stabilen," so danes sporočili iz slovenske centralne banke.

Banka Slovenije je makro stresne teste, narejene na osnovi dveh scenarijev, s katerimi ocenjuje občutljivost bančnih tveganj in kazalnikov poslovanja za praviloma triletno obdobje poslovanja v prihodnosti, letos izvedla poleg nadzorniških ciljnih stresnih testov, ki so bili osredotočeni na likvidnostno tveganje.

V makro stresnih testih, izvedenih po pristopu od zgoraj navzdol, je zajela obdobje med letošnjim letom in med koncem leta 2021. Temeljili so na podatkih s konca leta 2018. Osnovni scenarij je upošteval najbolj verjetni makroekonomski razvoj in je temeljil na napovedih Banke Slovenije. Stresni scenarij je določen z odklonom od osnovnega scenarija in pomeni potencialno zaostritev razmer, pri čemer naj bi kumulativna stopnja rasti BDP v treh letih stresnega scenarija znašala -2,3 odstotka.

"Na podlagi simulacije v Banki Slovenije ocenjujemo, da je bančni sistem stabilen. Tako po osnovnem kot tudi po stresnem scenariju bančni sistem namreč izkazuje primerno kapitalsko ustreznost. Takšni rezultati so posledica dejstva, da so banke relativno dobro kapitalizirane in da so izboljšale kakovost svojega kreditnega portfelja, kar je posledica uspešnega zniževanja nedonosnih izpostavljenosti v zadnjih letih," so izpostavili.

Makro stresni testi dopolnjujejo nadzorniške stresne teste. Slednji so narejeni po pristopu od spodaj navzgor in so osredotočeni na oceno stabilnosti za vsako posamezno banko, zato se opravljajo po navodilih nadzornega organa v samih poslovnih bankah z uporabo internih modelov ter bolj podrobnih podatkov. Makro stresni testi pa temeljijo na uporabi iste metodologije za vse banke in na podatkih, ki so na razpolago Banki Slovenije v okviru regulatornega poročanja bank, so pojasnili.