c S
Tehniki zdravstvene nege na delovnih mestih diplomiranih medicinskih sester ne bodo plačani slabše 02.08.2019 07:00 Ljubljana, 01. avgusta (STA) - Tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester in bodo skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti prerazporejeni na novo, zahtevnejše delovno mesto, ne bodo plačani slabše, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Uvrščeni bodo namreč najmanj en plačni razred višje glede na prejšnje delovno mesto.

V sindikatih zdravstvene nege so se med pripravo novih aktov o sistemizaciji delovnih mest skladno s poklicnimi kompetencami in aktivnostmi v zdravstveni negi, ki bodo zaposlenim z izpolnjenimi pogoji prinesli nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, obrnili na ministrstvo glede uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Pojavila se je namreč dilema, kako uporabiti določbe zakona ob prehodu v višji tarifni razred na delovno mesto, za katerega javni uslužbenec ne izpolnjuje pogoja izobrazbe. Po eni od interpretacij bi se lahko zgodilo, da bi zaposleni napredoval na bolj zahtevno delovno mesto, po drugi strani pa se to napredovanje ne bi odrazilo v plači oziroma bi bili celo plačani manj, je razbrati iz pisma, ki so ga sindikati naslovili na ministrstvo za javno upravo.

Kot so poudarili na ministrstvu, pa je ta strah odveč, saj do nižje plače zdaj tehnikom zdravstvene nege na novem delovnem mestu diplomirane medicinske sestre ne bi smelo priti. Ministrstvo za javno upravo je svoja pojasnila posedovalo tudi ministrstvu za zdravje, sindikatom in zdravstvenim zavodom.

"Dilem, da bodo ti izvajalci kljub pridobljenim kompetencam plačani slabše kot doslej, ni. Tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge medicinskih sester, čeprav za to nimajo ustrezne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje, bodo odslej za svoje delo tudi ustrezno plačani. Poleg tega jim dokument poklicnih kompetenc in aktivnosti vrača pravno varnost in dostojanstvo," je pojasnila predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman.