c S
Društva ne morejo sodelovati na festivalu in hkrati dobiti denarja Zdusa 01.08.2019 07:25 Ljubljana, 31. julija (STA) - Predsednik Zdusa Janez Sušnik je danes pojasnil odločitev, da društva upokojencev, ki bodo sodelovala na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ne bodo prejela podpore Zdusa pri organizaciji različnih programov. Tem društvom ne bomo dali sredstev, ki jih sami izprosimo pri donatorjih, sredstva iz javnih virov pa bodo dobili, je dejal.

"Ne morejo sodelovati na festivalu, hkrati pa dobiti denar Zdusa," je opozoril.

Društva, ki bodo oktobra sodelovala na omenjenem festivalu, ne bodo dobila podpore pri organizaciji srečanj članstva in sofinanciranju športnih programov, pevskih zborov, literarnih srečanj, likovne kolonije, letovanj, mednarodnega sodelovanja, rokodelskih delavnic in programa Starejši za starejše, je predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Sušnik zapisal v obvestilu, ki ga je proti koncu junija naslovil na društva upokojencev in pokrajinske zveze društev upokojencev.

Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, jim bo odrekel tista sredstva, ki jih zveza sama nabere pri različnih podjetjih. Do sredstev iz javnih virov pa so upravičena. Med slednjimi so denimo sredstva ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki letos sofinancira Zdus pri izvajanju programa Starejši za starejše v skupni višini 237.415 evrov.

V Zdusu so se oktobra lani odločili, da zaradi razhajanj s podjetjem Proevent kot organizatorjem festivala ne bodo več sodelovali na festivalu, ampak bodo organizirali Dneve medgeneracijskega sožitja. Po Sušnikovih besedah jim Proevent ob 300.000 evrih prometa ni poplačal niti stroškov v višini 20.000 evrov. "Če bi nam festival poplačal te stroške, nikdar ne bi prišlo do ločitve," je poudaril.

Pač pa s festivalom sodeluje Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev, ki jo vodi Marjan Sedmak. Zanjo je upravni odbor Zdusa 15. maja ugotovil, da ni članica Zdusa. Po Sušnikovem zagotovilu sta jo komisija za statute in upravni odbor pravočasno opozorila, da mora svoja pravila prilagoditi novemu statutu Zdusa, vendar tega ni storila. 12 pokrajinskih zvez je to storilo, le mestna zveza ne, je povedal. Po omenjenem statutu so članice Zdusa pokrajinske zveze društev upokojencev, v katere so vključena društva upokojencev.

"Z delom mestne zveze nismo bili niti seznanjeni," je dejal Sušnik. Po njegovih besedah niso na Zdus poslali svojega letnega poročila, dokumentov Zdusa, denimo plana dela, pa niso obravnavali. "Če tega ni, potem je vse zaman," je povzel.

Odzval pa se je tudi na očitke, da je pogoje v zadnjem razpisu za predsednika Zdusa prilagodil sebi v prid. Upravni odbor je bil tisti, ki je menil, da mora biti med pogoji tudi izobrazba, je pojasnil. Volilni zbor ga je 20. junija kot edinega kandidata izvolil na predsedniško mesto tudi za mandatno obdobje 2019-2023, na predsedniškem mestu Zdusa pa je bil že od 15. decembra 2016.