c S
AVK: Združitev Dnevnika in Večera ne onemogoča učinkovite konkurence 31.07.2019 07:21 Ljubljana, 30. julija (STA) - Združitev Dnevnika in Večera po oceni Agencije za varstvo konkurence (AVK) ne omogoča zmanjšanja ali ne onemogoča učinkovite konkurence, izhaja iz odločbe agencije, ki jo je danes objavila na spletni strani. Z njo je varuh konkurence minuli petek prižgal zeleno luč združitvi.

Združitev sta agenciji priglasili podjetji 2HT invest (nekdanja Večer Skupina) in Dnevnik, v zadnjem letu pa je bila večkrat dopolnjena. Med drugim z obvestilom o prodaji treh odvisnih podjetij podjetja 2HT invest, in sicer podjetja Podjetje za informiranje, podjetja Večer revije in podjetja Tretje revije, izdajanje revij, trgovina in storitve.

AVK je presojala izključno ekonomske kriterije vplivov združitve dejavnosti časopisnega založništva Večer in Dnevnik ter spletnih strani vecer.com in dnevnik.si na konkurenco na opredeljenih upoštevanih trgih. Kot so izpostavili, je za presojo vidikov pluralnosti medijev pristojno ministrstvo za kulturo.

Pri presoji je AVK analizirala več trgov: trg izdajanja tiskanih publikacij, trg izdajanja spletnih publikacij, trg prodaje oglasnega prostora v tiskanih publikacijah in trg spletnega oglaševanja. Kot izhaja iz odločbe, AVK šteje dnevni tiskani časopisa Večer kot regionalni časopis splošno-informativne vsebine, medtem ko časopis Dnevnik šteje kot nacionalni časopis splošno-informativne vsebine.

Regionalni časopisi si po mnenju AVK medsebojno ne konkurirajo, lahko pa so regionalni dnevni časopisi splošno-informativne vsebine konkurent nacionalnem časopisu splošno-informativne vsebin na območju svoje regije in njej sosednjih regijah.

V koncentraciji udeležena podjetja s povezanimi podjetji pri dejavnosti izdajanja tiskanih dnevnih publikacij s splošno-informativno vsebino tako po oceni agencije niso prisotna na istih upoštevnih trgih, kar pomeni, da pri združitvi omenjenih medijev ne bo prišlo do horizontalnih prekrivanj in s tem do negativnih učinkov na teh opredeljenih upoštevnih proizvodnih trgih.

Prav tako je agencija ugotovila, da sama obiskanost elektronskih publikacij izdajateljem neposredno ne prinaša prihodkov, na podlagi katerih bi AVK lahko ugotavljala tržno strukturo zadevnega trga in presojala učinke združitve na tem trgu, jih pa ustvarja posredno v povezavi z oglaševanjem.

Ugotovila je, da oglaševalske agencije sredstva svojih naročnikov za oglaševanja usmerjajo na podlagi oglaševalskih strategij, izbor medijev za oglaševanje pa je odvisen od več dejavnikov. Po pomembnosti so to naklada oziroma doseg in ciljna publika, sledi cena oglaševanja in vsebina medija.

Cena v primeru oglaševanja ni edini parameter, ki določa konkurenčnost, in s tem tudi ne ključni dejavnik, po katerem se presoja protikonkurenčne učinke zadevne koncentracije, saj sta za izbiro medija pomembnejša ciljna skupina in njen doseg s strani posameznega medija. Ob tem je agencija ugotovila, da so cenovne ugodnosti dejavnik, ki znižuje preglednost določanja cen na zadevnem upoštevnem trgu, kar otežuje možna usklajena ravnanja.

Na upoštevnem trgu prodaje oglasnega prostora v elektronskih publikacijah pa združeno podjetje dosega zanemarljiv tržni delež.

Ob upoštevanju tržnega položaja pri združitvi udeleženih podjetij s povezanimi podjetji, tržne strukture, obstoječe in potencialne konkurence, ter drugih dejavnikov, obravnavana koncentracija ne omogoča zmanjšanja ali ne onemogoča učinkovite konkurence na katerem koli od opredeljenih upoštevnih proizvodnih in storitvenih trgov.

Tudi če udeleženci koncentracije in z njimi povezana podjetja dosegajo tržne deleže, ki bi jim omogočili vzpostavitev oziroma krepitev prevladujočega položaja in s tem ravnanje neodvisno od svojih konkurentov ali kupcev, ali usklajeno ravnanje udeležencev na opredeljenih upoštevnih trgih, AVK meni, da so taka ravnanja malo verjetna, zato je izdala odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

Novo, združeno izdajateljsko podjetje z imenom DV mediji bo obvladovalo 40 odstotkov trga tiskanih medijev. Vodstvi obeh družb sta odločitev AVK pozdravili, slišati pa je že prva opozorila pred morebitnim krčenjem medijske pluralnosti.

Sindikat novinarjev Slovenije je danes izrazil nasprotovanje nameravanemu odpuščanju sedmih zaposlenih delavcev časnika Večer. "Uprava pod krinko združevanja s časnikom Dnevnik že izvaja združitveno strategijo delov obeh družb," so ocenili ter vodstvo Večera pozvali k dialogu o združevanju z Dnevnikom.