c S
Fiskalni svet opozarja na javnofinančne posledice pri predlogu pokojninskih sprememb 31.07.2019 07:24 Ljubljana, 30. julija (STA) - Fiskalni svet ugotavlja, da bi lahko imele nekatere določbe iz predloga pokojninske novele, ki je v javni razpravi, pomembne dolgoročne posledice za vzdržnost javnih financ. Vlado zato poziva, da pregledno prikaže izračune skupnih dolgoročnih javnofinančnih posledic oziroma izračune dolgoročnih javnofinančnih učinkov posameznih določb.

Po predlogu pokojninske novele, ki je v javni razpravi do 2. septembra, bi se pri moških odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja.

Vlada naj izračune dolgoročnih javnofinančnih učinkov posameznih določb po pozivu fiskalnega sveta predstavi že v postopku javne razprave, sploh pa ob pripravi dokumenta za obravnavo v nadaljnjih postopkih. Srednjeročno in dolgoročno povečanje sredstev za socialne transfere, ki izhaja iz predloga, bi lahko brez sprejetja ukrepov za nevtraliziranje takšnega povečanja namreč poslabšalo dolgoročno vzdržnost javnih financ, so posvarili.

Sprejetje sedanjega predloga bi lahko po njihovem mnenju že na kratek rok zelo verjetno zaostrilo srednjeročni fiskalni cilj, povzročilo pa bi lahko tudi zahteve po dodatnih fiskalnih naporih zaradi potrebe po izpolnjevanju ustavno predpisane srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Glede na to predlagajo, da se v nadaljnjem zakonodajnem postopku izračuni javnofinančnih posledic v nadaljnjem zakonodajnem postopku pripravijo in javno objavijo za daljše obdobje oziroma vsaj za obdobje do leta 2040. Glede na trenuten predlog bi nove stopnje odmernega odstotka zaradi postopnega prilagajanja v polnem obsegu začele veljati šele v letu 2025. Prav v obdobju po letu 2025 pa se skladno z demografskimi projekcijami pričakuje nadaljnje povečanje števila upokojencev, ki bi bili glede na predlog upravičeni do upoštevanja višjega odmernega odstotka pri odmeri pokojnine, so navedli.

To bi po njihovem opozorilu lahko vplivalo na dodatno povečanje javnofinančnih sredstev v obdobju, ko se zaradi pričakovanih višjih stroškov staranja že v osnovnih dolgoročnih scenarijih pričakuje njihova hitra rast. Predlog novele sicer vsebuje tudi rešitve, ki spodbujajo k daljšanju obdobja delovne aktivnosti, vendar so učinki tovrstnih ukrepov težje določljivi, so posvarili. Eden od ključnih dejavnikov pri sprejemanju zakonodaje z dolgoročnimi javnofinančnimi učinki mora biti zato ugotovitev, ali so izzivi dolgoročne vzdržnosti javnih financ ustrezno naslovljeni, so še opozorili.