c S
Na kratko iz gospodarstva 31.07.2019 07:22 Ljubljana, 30. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Union hoteli je objavila sklic skupščine, ki bo 30. avgusta. Na njej bodo delničarji odločali o predlogu, da se od bilančnega dobička za lani v višini 13,27 milijona evrov za dividende nameni 301.700 evrov ali 0,17 evra bruto na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen, izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Člani nadzornega sveta družbe Kompas Shop so na današnji seji podali soglasje k predlogu uprave glede uporabe bilančnega dobička družbe. Oblikovali so tudi predlog skupščini za imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2019, potrdil dnevni red predvidene skupščine ter se seznanili s poročilom uprave družbe, so sporočili iz Kompasa prek spletnih strani Ljubljanske borze. Skupščina bo 30. avgusta, sklic je danes objavljen na spletni strani Ajpesa.