c S
Društva upokojencev se morajo odločiti med festivalom in sredstvi Zdusa 30.07.2019 14:12 Ljubljana, 30. julija (STA) - Društva upokojencev, ki bodo oktobra sodelovala na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ne bodo dobila podpore Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) pri organizaciji različnih programov, vztraja predsednik zveze Janez Sušnik. Društva, ki bi želela sodelovati na festivalu, njegovo odločitev označujejo kot krivično.

Društva, ki bodo sodelovala na festivalu, ne bodo dobila podpore pri organizaciji srečanj članstva in sofinanciranju športnih programov, pevskih zborov, literarnih srečanj, likovne kolonije, letovanj, mednarodnega sodelovanja, rokodelskih delavnic in programa Starejši za starejše, je zapisal Sušnik v obvestilu, ki ga je proti koncu junija naslovil na društva upokojencev in pokrajinske zveze društev upokojencev.

Upravni odbor Zdusa se je namreč oktobra lani odločil, da zveza zaradi razhajanj z organizatorji festivala ne bo več sodelovala na festivalu, ampak bo organizirala Dneve medgeneracijskega sožitja. Ti so prvič potekali od 14. do 16. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Razloge za takšno odločitev bodo v Zdusu pojasnili na novinarski konferenci v sredo.

Sušnikova odločitev bo prizadela zlasti društva, ki sodijo pod okrilje Mestne zveze upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev, ki jo vodi Marjan Sedmak in sodeluje pri organizaciji festivala. Mestna zveza - osrednjeslovenska pokrajinska zveza, v kateri je približno 80 društev s skupno skoraj 23.000 člani, namreč ni izpolnila pogojev za včlanitev v Zdus v skladu z njegovim zadnjim statutom, sprejetim decembra 2016 in februarja 2017. V skladu z njim so članice Zdusa pokrajinske zveze društev upokojencev, v katere so vključena društva upokojencev, registrirana po zakonu o društvih.

Sušnik po Sedmakovih besedah izsiljuje društva

Podjetje Proevent in omenjena mestna zveza upokojencev kot organizatorji Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo od 1. do 3. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani, obžalujejo Sušnikovo ravnanje predvsem zaradi oviranja društev upokojencev pri nastopu v kulturnem programu festivala. Gre za neetično delovanje in poskus zaviranja pri organizaciji festivala, so sporočili.

Po Sedmakovih besedah pa hoče Sušnik javna sredstva, namenjena za reševanje stisk vseh starejših, zlorabiti kot sredstvo za finančno izsiljevanje društev. Državne organe, ki ta sredstva zagotavljajo, tako "nič hudega sluteče potiska v vlogo svojih sostorilcev", meni.

Glede na tako ravnanje bi se moral dotok javnih sredstev v Zdus po njegovem mnenju nemudoma ustaviti. A pri tem se pojavi retorično vprašanje, ali naj "zaradi enega samopašneža" trpi vsa upokojenska populacija, je zapisal v besedilu, objavljenem na spletni strani festivala.

Prihodki Zdusa lani 917.363 evrov

Prihodki Zdusa so lani znašali 917.363 evrov, od tega prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti 283.477 evrov. Dotacije Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij so bile v višini 112.816 evrov, dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev pa 370.313 evrov. Iz članarin in prispevkov članov so dobili 89.814 evrov.

Odhodki so znašali 916.944 evrov, od tega iz pridobitne dejavnosti 94.638 evrov. Glede na to so zabeležili presežek v višini 419 evrov.

Ker letni prihodki niso bili višji od milijon evrov, niso zavezani k zakonski reviziji v skladu z zakonom o društvih. Vodstvo se je zato odločilo, da ne bodo revidirali letnih izkazov.

Ministrstvo pričakuje spoštovanje že sprejetih pravil

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti letos sofinancira Zdus za izvajanje programa Starejši za starejše v skupni višini 237.415 evrov, so navedli za STA. Sredstva so namenjena stroškom dela za dva zaposlena koordinatorja in materialne stroške za delovanje skupin oz. društev, vključenih v izvajanje programa.

Sredstva za delovanje društev Zdus razdeli med društva v skladu z internimi navodili in dogovorjeno metodo za izračunavanje dotacij za društva, ki jih sprejme programski svet Zdusa. Na ministrstvu pričakujejo, da bo Zdus ravnal v skladu z že sprejetimi pravili.

V program je bilo lani vključenih 236 skupin oz. društev upokojencev iz celotne Slovenije.

Kožuh Novakova svari pred posledicami

Nekdanja dolgoletna predsednica Zdusa Mateja Kožuh Novak je v času svojega dela v Zdusu ugotovila, da se lahko vsaka napaka zelo maščuje. "Upam, da je Sušnik dobro premislil in da se je pripravljen soočiti s posledicami," je dejala za STA. Po njenem opozorilu se namreč postavlja vprašanje, kakšne posledice bo njegovo ravnanje imelo za vzdušje v društvih in na sodelovanje v Zdusu v prihodnje.

Sicer pa se iz časa na čelu zveze spominja, da so društva zelo rada hodila na Festival za tretje življenjsko obdobje in se niso ukvarjala z vprašanji, ki so bila v domeni organizatorjev.

Nekatera društva ogorčena

Društvo upokojencev Šmarje Sap, ki sodi pod okrilje Mestne zveze upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev, je ogorčeno nad Sušnikovo odločitvijo. Na Zdus, kateremu letno plačajo pol evra na člana, so letos poslali 164 evrov. Če se bo Sušnikova grožnja uresničila, bodo prikrajšani za sodelovanje na državnem pevskem tekmovanju in na različnih likovnih delavnicah, je za STA dejala predsednica društva Ana Fabjan.

Društvo, ki ima 328 članov, je lani od članarin dobilo 3290 evrov, 2076 evrov pa je znašala dotacija Občine Grosuplje.

Zaradi Sušnikovega junijskega dopisa so jezni tudi v Društvu upokojencev Ivančna Gorica iz Območne zveze društev upokojencev Dolenjska. Predsednik društva in območne zveze Matjaž Marinček poziva Sušnika, naj ponudi roko sprave, a brez fige v žepu.