c S
Država bo v zameno za uporabo vojaških objektov sofinancirala lokalno infrastrukturo 30.07.2019 11:55 Ljubljana, 30. julija (STA) - Ministrstvo za obrambo bo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske na osrednjem vadišču Poček, strelišču Bač in letališču Cerklje ob Krki, sofinanciralo investicije v lokalno javno infrastrukturo. Po predlogu, ki ga mora potrditi še vlada, bi občinam Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice namenili 1,7 milijona evrov.

Slovenska vojska (SV) namreč z uporabo večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot so Osrednje vadišče SV Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in vojaško Letališče Cerklje ob Krki, v večjem obsegu uporablja tamkajšnjo lokalno javno infrastrukturo. Z občinami na teh območjih ima ministrstvo za obrambo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja SV.

Na podlagi teh dogovorov je sedaj obrambno ministrstvo pripravilo predlog sofinanciranja investicij v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice. Predlog, ki ga mora potrditi še vlada, predvideva sofinanciranje v višini 800.000 evrov v letošnjem in 900.000 evrov v prihodnjem letu.

Občini Pivka bo po predlogu letos in prihodnje leto namenjenih po 300.000 evrov. Za ta denar načrtujejo rekonstrukcijo lokalne ceste Zagorje-Bač in izgradnjo avtobusnega postajališča. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je posodobitev cestne infrastrukture na tem območju nujno potrebna, saj obstoječa ne zagotavlja varnosti v cestnem prometu.

V občini Ilirska Bistrica, ki bo letos predvidoma prejela 100.000, prihodnje leto pa 200.000 evrov, načrtujejo obnovo vodovoda na lokaciji Knežak-Bač, ki je po navedbah ministrstva pogoj tako za normalno oskrbo s pitno vodo kot vodo za zagotovitev varstva pred požarom na osrednjem vadbišču SV. Obenem je tam potrebna tudi prometna ureditev pločnika s cestno razsvetljavo, je še zapisano v predlogu programa za sofinanciranje.

Največ sredstev pa bo po predlogu namenjenih za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v občini Brežice, in sicer letos in prihodnje leto po 400.000 evrov. S temi sredstvi bodo obnovili lokalno cesto v Dolenji Pirošici, uredili križišče lokalnih cest in druge cestne infrastrukture v naselju Črešnjice, obnovili odsek lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas ter sofinancirali nakup novih gasilskih vozil.

Vsi infrastrukturni objekti, ki jih sofinancira država, so v lasti občin, še pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu.

Medtem pa še vedno potekajo pogovori o novem dogovoru med ministrstvom za obrambo in občino Postojna. Na ministrstvu pričakujejo, da bo sklenjen do jeseni, razmišljajo pa tudi o začasnem dogovoru. Za Postojnčane je sicer poleg motečega hrupa z vadišča Poček velik problem tudi morebitno onesnaževanje virov pitne vode.