c S
V zadnjem desetletju naraščali tako kot prihodki kot stroški dela UKC 30.07.2019 11:17 Ljubljana, 30. julija (STA) - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je največja slovenska bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. Celotni prihodki zavoda so se v zadnjih desetih letih postopoma večali, a so hkrati naraščali stroški dela - tudi zaradi večjega števila zaposlenih, kažejo podatki letnih poročil zavoda.

Približno polovica celotnih prihodkov Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki ga bo od prvega avgusta vodil novi direktor Janez Poklukar, gre namreč za izplačilo stroškov dela. Število zaposlenih se je v zadnjem desetletju povečalo za okoli 800, predvsem na račun kadra zdravstvene nege. Nekoliko se je zmanjšalo število postelj v kliničnem centru in dolžina povprečne ležalne dobe.

Glede na število zaposlenih in postelj se ljubljanski klinični center uvršča med največje bolnišnice v Srednji Evropi, še navajajo letna poročila zavoda.

Zavod sicer že več let posluje negativno. V zadnjem desetletju je pozitivno posloval leta 2008 in 2017, ko je začel veljati interventni zakon za sanacijo bolnišnic. Za pokritje akumulirane izgube zavoda so takrat iz državnega proračuna namenili 80 milijonov evrov sanacijskih sredstev. Ob tem vodstvo UKC vseskozi opozarja, da za del izvedenega programa ne dobijo plačila od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

STA objavlja tabelarični prikaz nekaterih ključnih kazalnikov UKC Ljubljana za zadnjih deset let.

Podatki o številu postelj, bolnišničnih in ambulantnih obravnav ter povprečni dolžini ležalne dobe

število bolnišnične ambulantne povprečna ležalna

leto postelj obravnave obravnave doba v dnevih

------------------------------------------------------------------

2018 2150 118.744 738.860 5,51

2017 2166 116.514 756.411 5,64

2016 2160 117.088 771.242 5,63

2015 2166 115.599 759.865 5,64

2014 2175 116.550 763.202 5,43

2013 2179 115.847 756.657 5,53

2012 2178 101.631 761.824 5,59

2011 2178 103.564 750.750 5,53

2010 2145 102.088 740.132 5,75

2009 2188 104.623 750.077 5,75

2008 2274 103.669 734.487 6,00

Vir: Letna poročila UKC Ljubljana

Podatki o številu vseh zaposlenih ter številu zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov, zdravstvenega kadra in ostalega osebja v UKC Ljubljana na zadnji dan v posameznem letu

zdravstvena

leto zaposleni zdravniki nega ostali

-------------------------------------------------------------

2018 8389 1351 4042 2996

2017 8258 1302 3993 2963

2016 8121 1245 3987 2889

2015 7884 1212 3857 2815

2014 7778 1177 3791 2810

2013 7674 1170 3706 2798

2012 7713 1197 3693 2823

2011 7759 1224 3653 2882

2010 7441 1204 3256 2981

2009 7461 1306 3260 2895

2008 7524 1318 3282 2924

Vir: Letna poročila UKC Ljubljana

Podatki o celotnih prihodkih, poslovnih rezultatih ter stroških dela in višini zneska za izplačila bruto plač zaposlenim

prihodek poslovni rezultat stroški dela masa bruto

leto (v eur) (v eur) (v eur) plač (v eur)

-------------------------------------------------------------------

2018 527.258.832 -22.444.536 269.045.190 206.662.437

2017 562.943.858 46.383.021 252.828.913 195.480.852

2016 467.984.920 -25.484.582 237.382.872 184.483.616

2015 453.677.303 -6.295.075 221.294.651 173.507.973

2014 440.258.539 -9.567.822 223.792.509 169.916.612

2013 424.256.713 -22.032.688 228.040.466 170.975.696

2012 452.133.370 -4.979.997 229.922.441 177.246.436

2011 452.975.727 -4.389.52 232.096.723 177.416.464

2010 443.537.026 -389.435 230.756.125 176.215.271

2009 431.557.866 -2.072.743 233.580.339 178.963.922

2008 408.896.096 11.905.862 211.764.855 158.607.712

Vir: Letna poročila UKC Ljubljana

Seznam dosedanjih direktorjev UKC Ljubljana in leta mandata:

Janez Zemljarič 1968 - 1973

Zdravko Krvina 1974 - 1978

Franc Šifkovič 1978 - 1986

Igor Križman 1987 - 1991

Primož Rode 1991 - 2003

Sergej Hojker (v. d.) 2003 - 2004

Franc Hočevar 2004 - 2005

Darinka Miklavčič 2005 - 2009

Simon Vrhunec 2009 - 2013

Simon Vrhunec (v. d.) 2013 - 2015

Andrej Baričič (v. d.) oktober 2015 - december 2015

Brigita Čokl (v. d.) december 2015 - maj 2016

Andraž Kopač maj 2016 - december 2017

Aleš Šabeder 2018 - marec 2019

Teodor Žepič (v. d.) marec 2019 - julij 2019

Janez Poklukar štiriletni mandat nastopi 1. avgusta 2019