c S
Za zemljišče v poslovni coni Turnišče prispela ena ponudba 30.07.2019 09:16 Turnišče, 30. julija (STA) - Na javni poziv občine Turnišče za zbiranje ponudb za prodajo okoli 3,4 hektarja parcel v tamkajšnji gospodarski coni je prispela ena ponudba. Kot je po ponedeljkovem odpiranju ponudb danes za STA povedal župan Borut Horvat, jo je oddalo podjetje Terramar s sedežem v Kamniku, ki je zanj ponudilo 168.900 evrov.

Po besedah Horvata je ponujena cena tudi minimalna vrednost, za katero so bili v tej prekmurski občini pripravljeni sprejemati ponudbe za omenjenih 23 parcel in so jo določili s pomočjo sodno zapriseženega cenilca.

Pred dokončanjem posla bodo na občini še preverili, ali ni ponudnik morda v kakšnem kazenskem postopku ter ali ima plačane vse prispevke in davke. Če ne bo težav, bo sledil sklep o izbiri ponudnika in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v 15 dneh ter plačilo kupnine v 30 dneh od podpisa pogodbe.

Horvat pričakuje, da bi postopke lahko zaključili septembra, nato pa naj bi svoje načrte predstavili tudi investitorji. Župan je potrdil, da so ti povezani z vlagateljem z egiptovskim kapitalom, ki naj bi 14 milijonov evrov vložil v tovarno za izdelavo električnih avtomobilov, v kateri naj bi delo v prihodnje dobilo okoli 400 ljudi.

Podjetje, ki je oddalo ponudbo za nakup celotnega zemljišča, naj bilo le posrednik, ki za tuje vlagatelje išče mesto za tovarno avtomobilov. Družba Terramar je glede na podatke s spletne strani Ajpesa registrirano kot trgovsko podjetje s sedežem v Kamniku, kot lastnica in direktorica pa je navedena Darja Mravljak. Lani je imela dobrega 1,1 milijona evrov prihodkov, leto pa sklenila z okoli 75.000 evrov čistega dobička.

Župan Horvat je sicer za STA že pred dvema tednoma potrdil, da gre za resen namen investitorjev, saj so se z njimi o nakupu celotnega zemljišča v industrijski coni pogovarjali tri mesece. Z občino so podpisali tudi pismo o nameri.

Občina se je sicer zaradi slabih izkušenj zavarovala, tako da mora interesent v enem letu od spremembe občinskega prostorskega načrta dati vlogo za gradbeno dovoljenje, v enem letu od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja pa začeti graditi. V nasprotnem bo zemljišče znova postalo last občine, vlagatelju pa bodo vrnili brezobrestno kupnino, zmanjšano za pogodbeno kazen, ki bo do dvajset odstotkov kupnine.