c S
Sporazum o zaposlovanju delavcev iz Srbije v izvajanju septembra 29.07.2019 14:31 Ljubljana, 29. julija (STA) - Sporazum med Slovenijo in Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji, ki ga je DZ ratificiral konec maja, bo v izvajanju od 1. septembra dalje, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sporazum je identičen kot tisti z BiH, med drugim pa določa pogoje in obseg zaposlovanja Srbov v Sloveniji.

Po sporazumu se bodo lahko v Sloveniji zaposlovali samo tisti državljani Srbije, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih v Srbiji. Izjeme bodo pri zaposlovanju visoko strokovnih delavcev, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in jih za to delo tudi primerno plačati. Sezonski delavci se bodo načeloma morali vrniti v Srbijo.

Letno število sprejetih delavcev bo na podlagi stanja in gibanj na trgu dela ter izraženih potreb delodajalcev določilo ministrstvo za delo.

Skladno s sporazumom bo delavec lahko dobil dovoljenje za tri leta. Delodajalec bo moral z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto. Pri tem bo imel možnost trimesečnega poskusnega dela, v tem obdobju bo lahko delavca, če z njim ne bo zadovoljen, odpustil brez posebnih razlogov, po trimesečnem obdobju pa ga bo lahko odpustil le po zakonu o delovnih razmerjih.

Po prvem letu bo imel delavec prost dostop do trga dela, torej ne bo več vezan na enega delodajalca in si bo lahko poiskal boljšo zaposlitev, ustanovil gospodarsko družbo ali se zaposlil pri agenciji za posredovanje dela.

Delavcu, ki bo odpuščen iz krivdnih razlogov, bo delovno dovoljenje razveljavljeno in se bo moral takoj vrniti v Srbijo, razen če bo izpolnjeval pogoje za nadomestilo za brezposelnost. Delavcu, ki bo izgubil zaposlitev zaradi neizplačila plače ali drugih kršitev pogodbe na strani delodajalca, bo delovno dovoljenje še veljalo, če se bo v 30 dneh zaposlil pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto, za katero je bilo dovoljenje izdano, ter se bo vključil v socialno zavarovanje.

Delavec bo v primeru brezposelnosti brez njegove krivde lahko iskal drugo zaposlitev, če bo imel pravico do nadomestila za čas brezposelnosti. Če v času prejemanja nadomestila ne bo našel druge zaposlitve, se bo moral vrniti v Srbijo.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so se za sporazum s Srbijo odločili na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem sporazuma z BiH. "Od začetka izvajanja sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji v letu 2013 lahko ugotovimo, da je nov sistem, vzpostavljen na podlagi določb sporazuma, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno spremenil način zaposlovanja državljanov BiH v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov," so izpostavili.

Nov in organiziran način posredovanja in zaposlovanja delovne sile je po njihovih navedbah prekinil dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BiH in druge delavce iz Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic.

Ministrstvo je opozorilo še, da lahko s sklepanjem tovrstnih sporazumov proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualno stanje na slovenskem trgu dela.