c S
Na kratko iz gospodarstva 27.07.2019 07:52 Ljubljana, 26. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Uprava Hranilnice Lon, ki še vedno čaka na dovoljenje za preoblikovanje v banko, je na zahtevo delničarjev Arx Laurus, Flamin holding in Gic gradnje za 28. avgusta sklicala skupščino. Na njej bodo delničarji odločali o predlogu, da se vodstvu za lani podeli razrešnico ter da se upravo pooblasti, da v roku treh let enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe za največ 100.000 novih delnic oz. za 7,5 milijona evrov, tako da po povečanju osnovni kapital družbe znaša skupaj največ 16,19 milijona evrov, izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Skupščina družbe Sij bo 29. avgusta na sedežu družbe v Ljubljani med drugim odločala o predlogu sklepa, da bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43,98 milijona evrov ostane nerazporejen. Glasovala bo tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, kaže sklic skupščine, danes objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Uprava družbe Menina iz Kamnika se je odzvala na prevzemno ponudbo, ki sta jo družbi Haj in Meng objavili 17. julija. "Ker je namen prevzema konsolidacija lastništva ciljne družbe v rokah sedanjih in bivših zaposlenih ciljne družbe in sta prevzemnika že od leta 2009 dalje večinska lastnika ciljne družbe in njun interes je njeno dolgoročno uspešno poslovanje, uprava meni, da uspešna izvedba prevzema ne bo imela negativnih učinkov na uresničevanje interesov ciljne družbe, vključno z zaposlovanjem," so zapisali med drugim. Prav tako strateški načrti prevzemnikov za Menino, zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov ne bodo imeli negativnih učinkov.