c S
Petletno obdobje preživelo le 37,6 odstotka novonastalih podjetij 27.07.2019 10:52 Ljubljana, 27. julija (STA) - Od vseh podjetij, ki so na novo nastala in začela poslovati v letu 2012, jih je po petih letih - torej v letu 2017 - še poslovalo 37,6 odstotka, kažejo ta teden objavljeni podatki državnega statističnega urada. Najvišjo stopnjo preživetja so imela podjetja s področja zdravstva in socialnega varstva.

Odstotki podjetij, ki so bila ustanovljena leta 2012 in so po petih letih še poslovala, so bili visoki še v dejavnostih predelovalne dejavnosti ter dejavnosti promet in skladiščenje (v vsaki po 43,5 odstotka) in poslovanje z nepremičninami (42,9 odstotka).

V Sloveniji je sicer leta 2017 začelo poslovati 7186 novih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, 7640 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo pa je v tem letu prenehalo poslovati. Prvih je bilo za 14 odstotkov manj, drugih pa za štiri odstotke več kot leta 2016, je sporočil statistični urad.

Največji delež novonastalih in ugaslih podjetij je odpadel na dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (prvih je bilo 18,5 odstotka, drugih 18,8 odstotka). Sledila so podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (15,8 oz. 16,6 odstotka) in podjetja v gradbeništvu (15,1 oz. 16,5 odstotka).

Med vsemi podjetji, ki so poslovala leta 2017, je bilo podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, nastalih v tem letu na novo, 9,8 odstotka. Podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so v tem letu prenehala poslovati, pa je bilo med vsemi podjetji 10,4 odstotka.

Tako med novonastalimi kot ugaslimi podjetji so glede na pravnoorganizacijsko obliko prevladovale pravne osebe. Novonastala podjetja z vsaj eno zaposleno osebo so bila v 54,7 odstotka pravne osebe, v 45,3 odstotka pa fizične osebe. Podjetja z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, pa so bila v 52,1 odstotka pravne, v 47,9 odstotka pa fizične osebe.

Velika večina podjetij, ki so bila ustanovljena v letu 2017, in tudi velika večina tistih, ki so v tem letu prenehala poslovati, je zaposlovala po največ štiri osebe. Med prvimi je bilo takih 97 odstotkov, med drugimi pa 98,1 odstotka podjetij, je še dodal statistični urad.