c S
Škofjeloški Sibo G po uspešnem lanskem letu še naprej raste 27.07.2019 18:52 Škofja Loka, 27. julija (STA) - Škofjeloška družba Sibo G je lansko leto zaključila s 7,5-odstotno rastjo prihodkov od prodaje. Ti so znašali skoraj 37 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa tri milijone evrov. Kljub neugodnemu trendu gospodarskega gibanja v podjetju, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo embalaže, tudi letos načrtujejo nadaljnjo rast.

Kot v letnem poročilu, ki je bilo objavljeno na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, pojasnjuje direktor družbe Sibo G Boštjan Šifrar, v podjetju delajo v skladu s plani in vsako leto povečujejo promet, kar jim zagotavlja tudi stabilno rast v prihodnosti.

Strategijo rasti z globalnimi kupci so uspešno nadaljevali tudi v lanskem letu. Podpisali so pogodbo o nadaljnjem sodelovanju z največjim obstoječim kupcem in pridobili vrsto novih večjih kupcev. Vstopili so tudi na področje tankostenske embalaže. Tako so razširili nabor izdelkov, ki jih proizvajajo za globalne proizvajalce hrane in prehrambnih dodatkov.

Poslovni izid iz poslovanja je lani znašal skoraj 3,1 milijona evrov, kar je 11 odstotkov manj kot leto pred tem, in sicer predvsem zaradi višjih cen vhodnih surovin, ki so bile višje tudi na svetovnih borzah, in stroškov dela, ki so tudi posledica konjunkturnega trenda.

Na Škofjeloškem je skoraj ničelna stopnja brezposelnosti, kar vodi podjetja v tekmo za kadre. Posledica je vse večji pritisk na rast plač in s tem povezanega stroška dela. Kljub primanjkljaju razpoložljivega strokovnega kadra so v podjetju, kot je poudaril Šifrar, uspeli preprečiti odliv strokovnjakov iz podjetja in ohraniti vsa delovna mesta.

Z vstopom na področje medicinsko-farmacevtskega sektorja so se v podjetju, ki je konec lanskega leta imelo 217 zaposlenih, dodatno razširile potrebe po strojih, orodjih in kadrih. Največji lanski mejnik pri poslovanju podjetja pa je bil ustanovitev skladišča za širitev poslovanja v Severni in Južni Ameriki, kjer v prihodnjih dveh letih pričakujejo več kot 20-odstotno rast prihodkov.

Kljub trenutno neugodnemu trendu gospodarskega gibanja tako v slovenskem kot mednarodnem gospodarskem okolju se bo rast podjetja nadaljevala tudi letos. "V Sibo G bomo to dosegli s premišljenimi in načrtovanimi, delno že uresničenimi projekti. To bomo izvedli s prodorom na nove trge, neposredno prodajo na trgu Severne in Južne Amerike, kot tudi na obstoječih trgih," je napovedal Šifrar.

Poleg tega je panoga, v kateri podjetje deluje, izjemno stabilna in ni podvržena konjunkturi, še manj pa recesiji. "Tudi v letih recesije je naše podjetje raslo okoli 10-odstotno ter potrebovalo dodatne kadrovske okrepitve," je spomnil Šifrar in dodal, da je en ključnih elementov upočasnitve gospodarske rasti na območju EU padec proizvodnje v avtomobilski panogi, v kateri pa Sibo G ni prisoten.

Letos v družbi načrtujejo 41,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni 11,5-odstotno rast v primerjavi z letom pred tem, in dobiček iz poslovanja v višini 2,9 milijona evrov. Rast prihodkov bodo ustvarili z izboljšanjem produktivnosti obstoječih kapacitet in povečanjem strateških partnerstev s proizvodnimi kooperanti.