c S
Družinski prejemki in socialna pomoč višji 26.07.2019 11:38 Ljubljana, 26. julija (STA) - Družinski prejemki, ki se po varčevalnem zakonu iz leta 2012 niso usklajevali, so s 1. julijem višji. Usklajeni zneski bodo izplačani avgusta. Veseli bodo tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Denarna socialna pomoč za eno osebo in varstveni dodatek bosta avgusta namreč izplačana v 2,4 odstotka višjem znesku.

Osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarna socialna pomoč za eno osebo bo znašala 402,18 evra, medtem ko je stari znesek 392,75 evra. Varstveni dodatek bo znašal 591,20 evra, stari znesek pa je 577,34 evra, so za STA navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Otroški dodatek za prvega otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta, ki je uvrščen v prvi dohodkovni razred, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 188,02 evra, po novem znaša 117,05 evra. To je 2,74 evra več od prejšnjega zneska.

Dodatek za nego otroka je po novem 102,40 evra, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 204,80 evra. Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 491,52. Pomoč ob rojstvu otroka je 286,72 evra, starševski dodatek 258,09, materialni stroški za otroka v rejništvu 298,26, plačilo dela rejniku pa 135,68 evra.

Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred po novem znaša za tiste iz prvega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 313,37 evra, 97,28 evra, če so stari do 18 let. Če so starejši, pa je 194,56 evra.

Višja je tudi Zoisova štipendija, ki za dijaka mesečno znaša 122,88 evra, za študenta pa 143,36 evra.

Subvencija za obrok študentske prehrane je po novem 2,69 evra.