c S
Šabeder od šempetrske bolnišnice zahteva dosledno izpolnjevanje sanacijskih ukrepov 26.07.2019 07:19 Šempeter pri Gorici, 25. julija (STA) - Razlog za današnji obisk ministra za zdravje Aleša Šabedra v šempetrski bolnišnici je predvsem v slabših rezultatih sanacijskih ukrepov, kot jih beležijo v drugih slovenskih bolnišnicah, ter manjši realizaciji dela od ostalih. Zato je po pogovoru z vodstvom bolnišnice zahteva dosledno izpolnjevanje in morebitne nove sanacijske ukrepe.

Po prejetem sporočilu sveta zavoda šempetrske bolnišnice se je minister za zdravje odločil za obisk bolnišnice. "Zato smo se nemudoma odzvali in danes sedli skupaj tako z vodstvom bolnišnice kot tudi sveta zavoda in skupno pristopili k dodatnim ukrepom, saj izvajanje sanacijskih ukrepov ne gre po planu," je razlog za obisk pojasnil Šabeder.

"Sprejeti bo potrebno še dodatne ukrepe in začeti intenzivno izvajati že sprejete sanacijske ukrepe, da bomo stanje ublažili oziroma se bodo začeli kazati pozitivni trendi," je dejal minister.

Odstopanja so na celotnem sanacijskem programu, obenem pa je nizek tudi delež realizacije, ki je najnižji med vsemi slovenskimi bolnišnicami. Posledično je temu primerna tudi finančna situacija, ki je po ministrovih besedah resna. Trenutni polletni rezultati, ki sicer še niso dokončni, odstopajo od polletnega in letnega plana. O njih mora še razpravljati svet zavoda, na zadnji seji pa so se odločili za prekinitev seje prav zaradi prepozno prejetega gradiva o poslovanju bolnišnice.

"Vzroki so različni, od neaktivnosti nosilcev ukrepov, verjetno tudi nosilcev posameznih področij. Eden izmed ključnih razlogov, ki ga je vodstvo tudi izpostavilo, je finančno stanje, ki ga je prevzelo v bolnišnici, torej neka slaba dediščina preteklosti, finančni rezultati preteklih let so verjetno vprašljivi, tako da ne vem, kje naj začnem sploh naštevati vse probleme," je še dejal Šabeder.

Tudi direktor šempetrske bolnišnice Stanislav Rijavec je potrdil, da je del slabih finančnih rezultatov tudi posledica stanja v preteklosti. Težave pri realizaciji imajo po njegovih besedah tudi zaradi iztrošenosti in okvar medicinske opreme.

Vendar je minister poudaril, da se z iztrošenostjo opreme in stavb soočajo vse slovenske bolnišnice. Zato poskušajo na ministrstvu v okviru proračuna zagotoviti denar za najnujnejše investicije. "Zavedamo se težav iztrošene in amortizirane opreme, tako da bomo skladno z nujnimi prioritetami pomagali tudi bolnišnici v Šempetru. Vendar bodo morali izvajati dosledno sanacijske ukrepe," je še dejal in zatrdil, da le-ti nikoli niso bili v škodo bolnikov.