c S
Termit zavrača očitke Arsa o povzročeni okoljski škodi 26.07.2019 07:17 Ljubljana/Moravče, 25. julija (STA) - V podjetju Termit so danes zavrnili izsledke analize Arsa, ki je nedavno pokazala onesnaženje tal in podzemnih ter izcednih voda na območju opuščenega peskokopa Drtija. Po njihovih ocenah je interpretacija rezultatov nestrokovna. Moravški župan Milan Balažic predstavnikom Termita ne verjame, na okoljskem ministrstvu pa zadeve ne komentirajo.

Poročilo Agencije RS za okolje (Arso) po opravljeni analizi tal in vode na območju Drtije je nestrokovno, je na novinarski konferenci na sedežu podjetja v Drtiji ocenil direktor družbe Anton Serianz. Termit se po navedbah direktorja večinoma strinja z načinom vzorčenja in tudi kemičnimi analizami v okviru analize, ki jo je v začetku leta naročilo ministrstvo za okolje in prostor. "Interpretacija s strani Arsa pa je po našem prepričanju nestrokovna in ne upošteva pravih uredb," je pojasnil.

Vzorčenje je sicer opravilo podjetje Irgo Consulting, analize pa so bile izdelane v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Mariboru. A težava je nastala že pred tem, je prepričan Serianz. Razlog za neustreznost vzorčenja in izluževanja vzorcev po njegovem namreč izvira že iz projektne naloge, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo. V tej nalogi je ministrstvo določilo, da se za testiranje odvzame porušene - torej zmlete - vzorce in ne neporušenih.

Serianz je bil kritičen tudi do dejstva, da poročilo ne opredeljuje, kdo na Arsu je podal interpretacijo in ali ima ta oseba dovolj strokovnega znanja za to delo.

Svetovalka uprave Termita Alenka Sešek Pavlin je poudarila, da Termit sprejema izključno inertne in nenevarne odpadke. Teh ne odlaga, ampak jih predela v gradbeni material, s katerim zapolnjuje luknje, ki so nastale v desetletjih kopanja kremenčevega peska. V postopku predelave dosega, da se "potencialno nevarne snovi trajno imobilizirajo" in tako ne morejo uhajati v okolje.

Kar dela Termit, je "dobro, koristno in potrebno", je tudi v skladu z zavezami EU na področju vzpostavljanja krožnega gospodarstva v praksi, je menila Ana Mladenovič iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki Termitu izdaja dovoljenje za vgrajeni gradbeni material. ZAG sodeluje s Termitom od leta 2012 in na podlagi izkušenj iz tega obdobja je Mladenovičeva poudarila, da podjetje dela "odgovorno in pošteno".

Arso je po njenem pri analizi naredil napako, ko je nasip, ki je gradbeni objekt, obravnaval kot tla in rezultate presojal po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. "Ta napačna klasifikacija objekta je določila napačno analitiko," je opozorila.

Izpostavila je tudi problematičnost analize zmletih vzorcev. V odpadkih, ki jih v skladu z izdanimi dovoljenji sprejema Termit, so namreč prisotne težke kovine, a te so povsod okoli nas. Tudi denimo v čajni žlički, ki jo uporabljamo vsakodnevno, ter cementu. "Njihova vsebnost ni problematična, saj so te snovi netopne in imobilno vezane, zato ne prehajajo v okolje. Ključno je torej, koliko se te snovi izločajo iz materiala," je poudarila.

Domen Neffat iz odvetniške družbe Neffat je poudaril, da je poročilo glede na to, da so bile vse analize narejene na gradbenem objektu, nasipu, in ne na tleh, z vidika nastanka okoljske škode tlom občutno pomanjkljivo. Naravna tla v sklopu analiz po njegovih besedah sploh niso bila preiskana.

Serianz je sicer zagotovil, da delovna mesta v Termitu in njegova nadaljnja proizvodnja zaenkrat niso ogroženi. Jim je pa bila povzročena velika škoda, je poudaril.

Preden se bo Termit odločil o nadaljnjih korakih, bodo v podjetju počakali na odziv Arsa. "Računamo, da so naši argumenti dovolj močni, da bo Arso spoznal svojo zmoto," je dejal direktor. "Sicer pa smo podjetje, ki živi od trga, in bomo zaščitili vse svoje interese," je poudaril. Arsu ne očita goljufije, ampak zgolj nestrokovnost.

Na novinarsko konferenco se je v izjavi za medije odzval župan Občine Moravče Milan Balažic, ki je nad trditvami Termita zgrožen. Strokovnjaki, ki so zagovarjali podjetje, so v Moravčah "dobro znani obrazi". "To so obrazi, ki so ves čas podpirali Termit in imajo roke do komolcev umazane s to podporo in raznimi analizami, ki kažejo, da je vse v najlepšem redu," je očital Balažic.

Gre za ljudi, ki so na plačilni listi Termita, je izpostavil in dodal: "Ne verjamem jim absolutno niti besede." Ponovno je pozval k odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Termitu za predelavo odpadkov ter temeljiti sanaciji prizadetega območja.

Na ministrstvu za okolje in prostor medtem poročila o stanju okolja na Drtiji ne komentirajo. Gre namreč za ugotovitve, ki služijo kot dokazilo v upravnem postopku ugotavljanja okoljske škode, postopek pa je še v teku, so pojasnili za STA. So pa spomnili, da so bili predstavniki Termita prisotni pri vseh aktivnostih - vzorčenju in raziskavah - na območju peskokopa Drtija.