c S
Model nagrajevanja bolj obremenjenih zdravnikov ne predstavlja kršitve kolektivne pogodbe 26.07.2019 07:15 Ljubljana, 25. julija (STA) - Ministrstvo za zdravje je zavrnilo očitke zdravniškega sindikata Fides, da model nagrajevanja bolj obremenjenih zdravstvenih timov, opredeljen v aneksu dve k splošnemu dogovoru, krši kolektivno pogodbo. Prav tako poudarjajo, da sredstva ne morejo biti porabljena za drug namen kot za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov.

Aneks dve k splošnemu dogovoru, ki ga je prejšnji teden na predlog ministrstva potrdila vlada, je ciljno usmerjen v nagrajevanje zaposlenih v bolj obremenjenih timih na primarni ravni, ki presegajo mejo 1895 glavarinskih količnikov, so spomnili na ministrstvu. Ukrep bo začel veljati avgusta, letos pa bo prinesel 4,8 milijona evrov finančnih posledic.

"Do namenskih sredstev za nagrajevanje so upravičeni le tisti timi družinske medicine in otroškega ter šolskega dispanzerja, ki se odločijo, da bodo podaljšali ordinacijski čas vsaj za eno uro na mesec ter izpolnijo pogoj preseganja meje 1895 glavarinskih količnikov," so pojasnili v odzivu za STA.

Prav tako poudarjajo, da model nagrajevanja, opredeljen v aneksu, ne predstavlja kršitve kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, saj 10.a člen kolektivne pogodbe, kršitev katerega ugotavljajo v Fidesu, predstavlja dinamiko doseganja ciljnih normativov iz modre knjige pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Kot so spomnili, meja 1895 glavarinskih količnikov predstavlja mejo, pri kateri lahko zdravniki v letu 2019 odklanjajo opredeljevanje novih bolnikov. To je skladno s stavkovnim sporazumom s Fidesom in ministrstvom iz leta 2016, ki je predvidel vsakoletno petodstotno nižanje meje, pri kateri lahko zdravniki odklanjajo opredeljevanje novih bolnikov.

Model nagrajevanja iz aneksa dve po navedbah ministrstva tako ne posega v obremenitev zdravnikov z določanjem meje, temveč temelji na prostovoljni participaciji vseh zaposlenih v zdravstvenem timu.

Glede očitka, da rešitve sedanje vlade pomenijo korak nazaj glede na že realizirane poskuse urejanja razmer na primarnem nivoju po podpisu stavkovnega sporazuma med vlado in Fidesom, na ministrstvu pojasnjujejo, da gre za popolnoma drugačen koncept, saj ob izpolnjevanju pogojev iz aneksa dve vse zaposlene v timu nagrajujejo v enakovrednem odstotnem deležu glede na njihove plače, in ne le zdravnike.

Ministrstvo je danes objavilo tudi pojasnila k najbolj pogostim vprašanjem glede aneksa dve, ki jih je posredovalo vsem zdravstvenim domovom, Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V njih med drugim razlagajo, da podaljšanje urnikov ambulant ni potrebno, saj timi samostojno odločajo, kdaj in kateri dan bodo opravili delo. Določitev urnikov bi namreč posegla v fleksibilnost pri odločitvi dela timov in strokovno presojo, v kolikšnem obsegu bodo določen dan ustrezno podaljšali delo. Vendar pa je, kot je razvidno iz pojasnil ministrstva, izvajalcem zdravstvene dejavnosti v soglasju s poslovodstvom treba izkazati opravljeno vsaj eno dodatno uro na mesečni ravni.