c S
Novi direktor novogoriškega stanovanjskega sklada bo Matjaž Kompara 26.07.2019 07:15 Nova Gorica, 25. julija (STA) - Septembra bo potekel mandat sedanjemu direktorju Stanovanjskega sklada Nova Gorica Tomici Dumančiću, po glasovanju na današnji seji Mestnega sveta Nova Gorica pa bo sklad v naslednjih štirih letih vodil Matjaž Kompara, nekdanji direktor Gostol - Gopana.

Razpis za imenovanje novega direktorja je bil sicer objavljen že konec marca, nanj pa je prispelo devet prijav, med njimi je šest kandidatov ustrezalo razpisnim pogojem. S kandidati je nadzorni svet nato opravil še razgovore ter na podlagi izbirnega postopka sklenil podati predlog za imenovanje enega od njih.

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je nato občinski komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poslal svoj predlog, o katerem je komisija razpravljala v začetku tega tedna in mestnemu svetu posredovala predlog, da za direktorja imenuje Matjaža Kompara.

Svetniki so na današnji seji brez razprave potrdili Kompara za novega direktorja z 22 glasovi za in nobenim proti.

Sicer se je na razpis za direktorja prijavil tudi sedanji direktor Dumančić, vendar pričakovano zaradi številnih kritik ni bil potrjen za nov mandat. Očitali so mu predvsem, da je naredil premalo ali nič, Dumančić pa je v svoj zagovor povedal, da mu novogoriška občina ni dala nikakršnih finančnih sredstev za uresničitev kakšnih večjih zamisli o gradnji novih stanovanj.

Prav v sredo je sicer Stanovanjski sklad Nova Gorica z izbranim izvajalcem podpisal pogodbo za začetek gradnje stanovanj v Prvačini.