c S
Ministrstvo z različnimi ukrepi za jesen brez zaostankov pri letnih pravicah 25.07.2019 13:18 Ljubljana, 25. julija (STA) - Ministrstvo za delo je pripravilo več ukrepov, da bi bilo reševanje vlog za letne pravice čim hitrejše. Bliža se namreč avgust, ko bodo morali centri za socialno delo odločati o približno 113.000 vlogah oziroma 180.000 pravicah iz javnih sredstev, tako o štipendijah, otroških dodatkih in subvencijah vrtca, so povedali danes.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se intenzivno lotili avtomatizacije postopkov. Zdaj se samodejno pripravljajo vloge za podaljšanje pravic, avtomatsko se določa krog povezanih oseb, prav tako pa se avtomatsko določajo tudi dohodki in premoženje, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja povezanih oseb, je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica Ksenija Klampfer.

Spomnila je tudi na spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je DZ sprejel julija. Ta ukinja fiktivni izračun pravice, do katere bi posameznik oziroma družina lahko bila upravičena, če bi jo uveljavila skladno z vrstnim redom. Zaradi spremembe bodo od 1. avgusta dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije, je povedala.

Dodatno so po njenih besedah pospešili postopek priznavanja državne štipendije z možnostjo izdaje dopolnilnih odločb glede dodatkov. Center za socialno delo bo namreč izdal odločbo tudi, če še ne bo imel vseh podatkov za odločitev o dodatkih za uspeh in za bivanje. Tako bodo dijaki in študentje najprej dobil osnovno štipendijo. Ko pa bodo centri imeli tudi druge podatke, bodo izdali dopolnilno odločbo in dodatki bodo izplačani za nazaj. Vendar pa bo dopolnilna odločba izdana le na zahtevo dijaka oziroma študenta.

Za državno štipendijo in otroški dodatek bodo izvedli dodatna izredna izplačila. Običajno je na mesec namreč le eno izplačilo, vendar bo oktobra in novembra še en izplačilni dan.

Na ministrstvu so spomnili, da se po noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je DZ sprejel novembra lani, o podaljšanju letnih pravic odloča po uradni dolžnosti. To pomeni, da vsak mesec, ko se letna pravica izteče, sistem avtomatično pripravi vlogo za podaljšanje pravice. Za podaljšanje pravic zato ni treba oddajati vloge. Oddati jo je treba samo, ko pravico uveljavljamo prvič.

Za centre so pripravili bazo znanja, do katere lahko dostopajo na portalu. V njej so zbrana vsa navodila in pomembna stališča, saj je enotno izvajanje zakona nujno za zagotavljanje enake obravnave v enakih in podobnih primerih, je dejala ministrica.

Centralni register prebivalstva pri ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Finančno upravo RS so že obvestili, da je v prihodnjih mesecih pomembno, da njihove baze dobro delujejo. Informacijski sistem centrov za socialno delo je namreč povezan z vsemi temi bazami.