c S
Gorenjska banka v prvem poletju podvojila dobiček 25.07.2019 11:34 Kranj, 25. julija (STA) - Gorenjska banka, ki je že več mesecev v izključni lasti srbske AIK banke, je v letošnjem prvem polletju skoraj podvojila čisti dobiček. Potem ko je med lanskim januarjem in junijem znašal 11,4 milijona evrov, se je v prvem polletju letos povzpel na 22 milijonov evrov. Izboljšala se je tudi stroškovna učinkovitost banke.

Po lastninskem preoblikovanju je Gorenjska banka v obdobju januar - junij 2019 nadaljevala s trendom stabilnega poslovanja in dosegla zelo dobre poslovne rezultate, so danes sporočili iz banke s sedežem v Kranju.

Bilančna vsota Gorenjske banke je na dan 30. junij znašala 1,872 milijarde evrov, kar je v primerjavi s koncem leta 2018 več za 2,2 odstotka. Kot glavni dejavnik te rasti v banki izpostavljajo na strani obveznosti rast depozitov občanov in povečanje kapitala, na strani naložb pa povečanje kreditov.

Zdravi del portfelja se je v prvem polletju povečal za 11 odstotkov, delež slabih posojil pa zmanjšal za 26 odstotkov. Na dan 30. junij je obseg bruto kreditov znašal 1,1 milijarde evrov, kapitalska ustreznost pa je bila 15,1-odstotna.

Med krediti prebivalstvu še vedno glavnino predstavljajo stanovanjski krediti. Ti so se v letošnjem letu povečali za 3,3 odstotka. Za 22 odstotkov pa se je povečal obseg lizing poslov.

Zaradi dobrih rezultatov so se močno izboljšali tudi kazalci donosnosti. Gorenjska banka je dosegla 27,4-odstotni donos na kapital pred obdavčitvijo in triodstotni donos na aktivo pred obdavčitvijo.

V Gorenjski banki napovedujejo, da bodo v letošnjem letu nadaljevali s svojim načrtom prerasti iz regionalne v vseslovensko banko pri poslovanju s prebivalstvom in podjetji. Poleg novih poslovalnic v Kopru in Mariboru načrtujejo odprtje poslovalnice tudi v Novem mestu, v Ljubljani pa bo v poslovni stavbi Dunajska vertikala oktobra odprt nov sodoben bančni center.

AIK banka ki je v lasti MK Group srbskega milijonarja Miodraga Kostića, je v lastništvo Gorenjske banke vstopila v okviru dokapitalizacijskega postopka, ki se je zaključil v začetku leta 2016. Nato je postopno povečevala lastniški delež in februarja letos objavila ponudbo za prevzem. Celotno lastništvo Gorenjske banke je prevzela junija letos, potem ko je skupščina aprila potrdila izključitev manjšinskih delničarjev.