c S
Delavska svetovalnica za podatke ZZZS prek telefonske aplikacije 23.07.2019 11:22 Ljubljana, 23. julija (STA) - Delavska svetovalnica poziva zavod za zdravstveno zavarovanje, da delavcem omogoči neposreden dostop do njihovih podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju. Pravočasna seznanjenost s nekaterimi podatki, denimo z odjavo iz obveznega zavarovanja, zavarovancem omogoča pravočasno ukrepanje in zaščito pravic s sodnim varstvom, opozarjajo.

Dostop do elektronskih storitev, povezanih s statusom obveznega zdravstvenega zavarovanja, in vpogled v dokazila s pomočjo poenostavljene registracije prek telefonske aplikacije bi številnim zavarovancem pomembno olajšal vpogled v njihove osebne podatke. Na tak način bi bili bolje obveščeni o svojem zavarovalnem statusu, zaradi česar bi bila njihova socialna varnost večja. Telefon je namreč postal medijsko orodje, ki je dostopen vsem, tudi tistim, ki niso vešči dela z računalnikom, so zapisali v društvu.

Zavezanci, ki so denimo v delovnem razmerju, bi tako na enostaven način preverjali, kdaj so prijavljeni in odjavljeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, imeli pa bi tudi vpogled do dokazil o prijavi in odjavi. Pogosto se namreč zlasti pri tujih delavcih dogaja, da jim delodajalci ne izročijo dokumentacije - denimo pogodbe o zaposlitvi. Delavci pogosto tudi niso seznanjeni z odjavo iz zavarovanja in to ugotovijo šele po tem, ko pridejo v društvo. To jih napoti na območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer lahko osebno pridobijo podatke in dokazila.

Po mnenju Delavske svetovalnice bi bilo z vidika informiranosti in tudi opolnomočenja delavcev oz. zavarovancev dobrodošlo, da bi ZZZS posamezniku prek mobilne telefonske aplikacije omogočil enostaven dostop do podatkov, ki so povezani z obveznim zdravstvenim zavarovanjem in so že v sistemu. Društvo tu za primer navaja osebno dostopanje do podatkov po mobilni aplikaciji eDavki Finančne uprave RS. Poleg vpogleda v podatke in dostopa do dokazil bi bilo po njihovi oceni smiselno, da aplikacija zavarovance obvešča tudi o spremembi statusa.

Na mobilni telefonski aplikaciji zavoda bi moral biti dostopen trenutni status zavarovanja, pa tudi podatki o zavezancu, datum začetka zavarovanja, podatek o podlagi zavarovanja in delovni oz. zavarovalni čas. Prav tako bi morala omogočati izpis zgodovine vseh obveznih zdravstvenih zavarovanj in vpogled v dokazila o prijavi oziroma odjavi, kot sta pogodba o zaposlitvi oziroma odpoved, in dokazilo o vročitvi. Omogočeno pa bi moralo biti tudi telefonsko obveščanje o spremembi statusa zavarovanja, predlagajo v društvu.