c S
Jeseniški svetniki za boljši nadzor nad delom koncesionarja na Mali Mežakli 23.07.2019 07:20 Jesenice, 22. julija (STA) - Jeseniški občinski svetniki so na današnji izredni seji obravnavali problem kopičenja odpadkov in smradu s centra za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli. Zavzeli so se dopolnitev koncesijske pogodbe z Ekogorjem, po kateri bi občina imela več nadzora nad delom koncesionarja.

Izredno sejo so predlagali svetniki Levice, ki so zahtevali razpravo o nevzdržnih razmerah na deponiji Mala Mežakla in o predlogu za finančno pomoč hokejskemu klubu. Sejo so podprli tudi drugi svetniki. Jeseniški župan Blaž Račič pa je sklic izredne seje razumel kot izraz nezaupanja do župana in občinske uprave oziroma njihovega dela.

Sklicatelji seje so prvotno predlagali, da bi občina zaradi kršenja koncesijske pogodbe Ekogorju prepovedala dovoz lahke in težke frakcije na Malo Mežaklo, razen za Občine Jesenice, dokler ni bi bilo znova vzpostavljeno vzdržno stanje. Problem smradu z Male Mežakle se namreč vleče že več let, zaradi kopičenja odpadkov pa razmere postajajo vse bolj nevzdržne.

Situacijo na Mali Mežakli je predstavila tudi Nevenka Rajhman, ki živi neposredno pod deponijo. Kot je poudarila, krajni upajo, da ne bo prišlo do požara. Ob tem si želijo, da bi na Jesenice prišel okoljski minister in se soočil s problematiko, ki je nastala prav zaradi tega, ker država ni zgradila sežigalnic. Država je tako je tista, ki mora najti dolgoročno rešitev težave.

Vlado Mlinarec (Levica) je pojasnil, da se odpadki ne odvažajo več, da je prostor koncesionarja zapolnjen in da se bale odlagajo na občinsko zemljo. Občina pa ves čas ni izrekla ukrepa, s katerim bi to kopičenje preprečila. "Koncesionar dela kar hoče, krši koncesijsko pogodbo, mi pa to vse kar gledamo," je poudaril in dodal, da so zadeve alarmantne in zahtevajo ukrepanje.

Župan pa je pojasnil, da občina prek pogodbenih določil samovoljno ne more ukrepati. "Tudi če obstajajo ocene, da koncesionar ne izpolnjuje kakšnih določil pogodbe, je to treba na ustrezen način ugotoviti, zato čakamo na končno poročilo revizijskega poročila, potem bomo imeli več podlag tudi za morebitne ukrepe," je dejal.

"Na občinski upravi trdo delamo in iščemo rešitve," je zagotovil Račič, ki je ob izredni seji ocenil, da bi bilo s sprejemom ukrepov smiselno počakati do končnega revizijskega poročila o koncesijskem razmerju med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Hkrati je v pripravi tudi celovito poročilo, ki ga je od vlade glede problematike odpadkov zahteval državni svet.

Svetniki so na današnji seji po več kot dvourni razpravi občinski upravi naložili, naj na podlagi lastnih ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila revizije pristopi k izvedbi ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s koncesijsko pogodbo in k spremembam koncesijske pogodbe, ki bodo omogočale učinkovit nadzor, ter zahteva plačilo odškodnine za uporabo občinskega zemljišča.

Mlinarec upa, da se bo po današnji seji koncesionar začel zavedati problema in bo spoštoval koncesijsko pogodbo oziroma njena dopolnila ter začel res odvažati lahko frakcijo. "Upamo, da se bo to zgodilo, nimamo pa nobenega zagotovila. Videli bomo, kakšno bo izvajanje, ko bo občinska uprava dopolnila naš sklep in dala koncesionarju v podpis dodatek h koncesiji," je sklenil.

Na seji so obravnavali tudi finančne težave HDD Sij Acroni Jesenice. Župan je že večkrat opozoril, da občina nima pravne podlage za zakonito in neposredno denarno pomoč klubu. Sklicatelji današnje seje pa so vseeno predlagali, da bi občina klubu namenila 50.000 evrov iz dobička občinskega komunalnega podjetja.

Odbori so podali drugačen predlog, s katerim so se strinjali tudi svetniki in tako občinski upravi naložili, naj v okviru zakonskih določil ponovno preuči možnosti sofinanciranja programov športa in po potrebi pristopi k pripravi sprememb normativnih podlag z namenom zagotavljanja dodatnih spodbud izvajalcem športnih programov na področju športnih prireditev in promocije športa.

Nekateri svetniki so izrazili tudi pomisleke in podali druge predloge za rešitev jeseniškega hokeja, ki potrebuje precej več sredstev, kot bi jih občina lahko zagotovila. Spregovorili so možnostih racionalnejšega poslovanja kluba, o iskanju sponzorjev, pa tudi o njegovem transparentnejšem delu.

Predsednik kluba Anže Pogačar, ki razume, da mora občina podpirati tudi druge projekte, je poudaril, da je hokej na Jesenicah šport številka 1 in bi bilo škoda, da bi zamrl. Tudi župan je prepričan, da je bilo že preveč vloženega v to, da bi pustili, da bi se hokejska tradicija, po kateri so Jesenice znane, izgubila.