c S
Velenju in Šoštanju tri milijone evrov za avtobuse na vodikov pogon 22.07.2019 10:59 Velenje, 22. julija (STA) - Velenjska in šoštanjska občina sta na razpisu Eko sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud pridobili sofinanciranje v višini treh milijonov evrov za nakup šestih vozil na vodikov pogon, brez emisij ogljikovega dioksida. Namenjena bodo za prevoz potnikov, tudi na novi avtobusni liniji, ki bo povezovala obe občini.

Kot so sporočili z velenjske občine, je občina Velenje pridobila dva milijona evrov za nakup štirih avtobusov, občina Šoštanj pa milijon evrov za nakup dveh. Vozila bodo namenjena za prevoz potnikov v projektu vzpostavitve novega javnega potniškega prometa na vodikove tehnologije v obeh občinah. Zaključek projekta in vzpostavitev novih linij je predviden konec leta prihodnjega leta.

V sklopu vzpostavitve nove storitve je predvidena razširitev in optimizacija obstoječih prog, torej vključitev dodatnih postajališč oz. povečanje frekvence voženj skladno s potrebami lokalnih skupnosti. Predvidena je tudi vzpostavitev nove linije, ki bi povezovala velenjsko in šoštanjsko občino.

Lokalni javni potniški promet se v velenjski občini izvaja od leta 2008 na štirih linijah, v šoštanjski pa so ga uvedli konec leta 2018. V času delovanja se je v občinah izkazala potreba po vzpostavitvi medkrajevne povezave, saj med Velenjem in Šoštanjem poteka dnevno največ delovnih migracij, prav tako pa prebivalci obeh občin migrirajo med naselji tudi zaradi opravljanja drugih dejavnosti.

Velenjska občina je aprila letos sicer sklenila sodno poravnavo s Termoelektrarno Šoštanj (Teš) glede plačila odškodnine za okoljsko škodo za leto 2016 in ji odpisala dolg v višini 750.000 evrov. Iz takrat sklenjenega sporazuma pa je na drugi strani pridobila sredstva za izvedbo projektov, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev lokalne skupnosti.

Teš in velenjska občina sta takrat sklenila, da bosta pristopila k pripravi skupnega projekta nakupa avtobusov na gorivne celice ali vodik in izgradnjo polnilnice za vodik ter proizvodne enote vodika, zanj pa si bosta skupaj prizadevali prejeti nepovratna sredstva, ki so pogoj za njegovo izvedbo.

Teš se je zavezal, da bo zgradil polnilnice za vodik za osebna vozila in avtobuse, ob tem pa velenjski občini vodik zagotavljal 10 let od začetka obratovanja polnilnice ter sofinanciral nakup avtobusov na gorivne celice v višini 50 odstotkov stroškov občine, vendar največ do višine 300.000 evrov.

Če do realizacije omenjenega projekta ne bo prišlo najpozneje do konca leta 2020, bosta občina in Teš pristopila k izvedbi drugih projektov, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti življenja prebivalcev Velenja, in sicer bo Teš zagotovil enak obseg financiranja, kot bi ga sicer zagotovil pri izvedbi skupnega projekta omenjenega nakupa avtobusov.