c S
Prihodek od prodaje trgovskega blaga lani višji 21.07.2019 15:39 Ljubljana, 21. julija (STA) - Skupni prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji je lani dosegel 28,4 milijarde evrov, kar je za 6,3 odstotka več kot v letu pred tem. Prihodek se je tokrat zvišal že tretje zaporedno leto, pri čemer je bila rast v letu 2018 nižja kot v letu 2017, a višja kot v letu 2016, kažejo podatki statističnega urada.

V trgovini na drobno je bil prihodek lani višji za 7,1 odstotka in je znašal 13,9 milijarde evrov. Rast je bila nižja kot v letu 2017 (takrat je bila 12-odstotna), a kljub temu tretja najvišja v zadnjih desetih letih.

V trgovini na debelo je prihodek od prodaje znašal 14,5 milijarde evrov, od prihodka v 2017 pa je bil višji za 5,5 odstotka. Prihodek od prodaje trgovskega blaga v trgovini na debelo sicer raste že peto leto zapored, a kljub temu še ni dosegel ravni iz leta 2008, ko je znašal 15,7 milijarde evrov. Najizraziteje se je zvišal na področju prodaje zdravil, medicinskih pripomočkov in kozmetike.

Najpomembnejše trgovsko blago v trgovini na drobno glede na ustvarjen prihodek v lanskem letu sta bili hrana in pijača. 3,2 milijarde evrov prodanega blaga v tej blagovni skupini predstavlja 23,1 odstotka celotnega prihodka od prodaje trgovskega blaga. Od prihodka v letu 2017 je bil prihodek v letu 2018 višji za 7,9 odstotka, kar je najvišja zabeležena rast v tej blagovni skupini od leta 2009.

Drugi najvišji prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno je bil lani ustvarjen s prodajo osebnih vozil in oprema, rast pa je bila 3,9-odstotna, kar je manj kot v predhodnem letu, ko je bila 31,5-odstotna.

Višja je bila rast pri energentih in motornem gorivu, tretjem najpomembnejšem trgovskem blagu. Prihodek od prodaje blaga je bil namreč lani za 16,2 odstotka višji kot v predhodnem letu. To je bila druga zaporedna rast prihodka od prodaje energentov in motornih goriv. Pred tem, v letih med letoma 2013 in 2016, je prihodek od prodaje blaga iz te blagovne skupine padal.

Najbolj se je lani na letni ravni povečal prihodek od prodaje zdravil, medicinskih pripomočkov in kozmetike, in sicer za 31,1 odstotka. Tudi prihodek od prodaje blaga iz večine preostalih pomembnejših blagovnih skupin je bil v letu 2018 višji kot v letu 2017. Nižji je bil le prihodek od prodaje gradbenega materiala, inštalacij in tehničnih izdelkov (za 0,8 odstotka) ter tobaka in tobačnih izdelkov (za 1,7 odstotka).