c S
Nekatere občine mladim ponujajo možnost počitniškega dela 22.07.2019 07:18 Velenje, 21. julija (STA) - Nekatere slovenske občine v času počitnic mladim ponujajo možnost opravljati počitniško delo. Med drugim so se letos za to prvič odločili v Občini Šentjur, kjer mladi pomagajo v vrtcih pri poletnem urejanju in vzdrževalnih delih. Že 17. leto počitniško delo omogoča Mestna občina Velenje.

V Šentjurju so možnost počitniškega dela že pred leti zapisali v strategijo razvoja mladinskega dela v občini, a so zamisel uresničili šele letos. Občina je v proračunu za počitniško delo namenila okoli 6000 evrov, izvedbo projekta pa zaupala Mladinskemu centru Šentjur, so za STA povedali v mladinskem centru.

Na razpis je prispelo 52 prijav, delo je dobilo 20 mladih, ki bo prejelo plačilo v znesku 4,13 evra neto na uro. Dijaki ali študenti delajo en delovni teden, v tem času pa v enotah vrtca pomagajo pri pleskanju igral, košnji in čiščenju.

Že 17. leto projekt počitniškega dela za dijake s stalnim prebivališčem na območju velenjske občine izvaja Mestna občina Velenje. Počitniško delo je plačano po pet evrov na uro v bruto znesku, posameznik pa lahko opravi največ 38 ur. Letos so na občini prejeli okrog 200 prošenj mladih, ki se želijo vključiti v projekt. Trenutno so vsi termini zapolnjeni, v delo pa je vključenih okrog 170 dijakov, so sporočili iz Mestne občine Velenje.

Mladi urejajo okolice krajevnih skupnostih, šol in javnih zavodov, pomagajo varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje, prav tako bodo pomagali pri izvedbi tradicionalnih taborjenj in pri izvedbi delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v Sončnem parku. Sodelovali bodo tudi pri varovanju mestnega otroškega igrišča, pomagali gasilcem, v Ticu in Mladinskem hotelu Velenje.

Temeljni cilji projekta Čisto moje Velenje so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme, so navedli na občini.

Počitniško delo med drugim omogočajo tudi v občinah Prebold, Vojnik, Šoštanj in Lendava, kjer je v počitniško delo vključenih 42 mladih.

"Gre za dela s področja turizma, kulture in raznih storitvenih dejavnosti. Posamezni študent bo lahko opravil največ 100 ur dela, posamezni dijak 50. Plačilo bo izvedeno prek študentske napotnice, dela so v lokalnem interesu, urna postavka pa znaša 5,99 evra na uro," je zapisano na spletni strani Občine Lendava. Občina je letos za ta namen v proračunu zagotovila dobrih 23.000 evrov, kar ustreza kvoti 3300 delovnih ur, v prihodnje pa naj bi znesek glede na zanimanje še povečala.