c S
Zpiz v odzivu na varuhova opozorila: Ne kršimo načel upravnega postopka 19.07.2019 15:33 Ljubljana, 19. julija (STA) - Na pokojninskem zavodu po četrtkovem srečanju z varuhom človekovih pravic, ki pri postopkih za ugotavljanje pravic iz invalidnost ugotavlja več kršitev načel upravnega postopka, zavračajo varuhov očitek. Pravila, ki jih določa zakon o splošnem upravnem postopku, v upravnih postopkih uporabljamo dosledno, so zapisali.

Pri postopkih za ugotavljanje pravic iz invalidnosti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so po varuhovem mnenju kršena načela zaslišanja stranke, materialne resnice in proste presoje dokazov, so po četrtkovem srečanju varuha Petra Svetine z generalnim direktorjem zavoda Marijanom Papežem zapisali pri varuhu.

V zavodu pa so danes opozorili, da je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v primerjavi z zakonom o splošnem upravnem postopku specialnejši predpis. Kot so zapisali, pravila, ki jih določa zakon o splošnem upravnem postopku, v upravnih postopkih na zavodu uporabljajo subsidiarno oziroma dopolnilno, a kljub temu dosledno.

Poleg tega je varuh opozoril zavod na to, da izvedenčevo zaslišanje stranke ni v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Gre namreč za nalogo strokovnega sodelavca zavoda. V zavodu pa so danes pojasnili, da je izvedensko mnenje temelj za odločanje, ki ga strokovni delavec preuči in na podlagi vseh dejstev skupaj odloči v upravnem postopku z odločbo.

Po opozorilu varuha je njegova kritika postopkov še posebej pomembna, ko gre za nepokretne bolnike v zadnji fazi bolezni v postopkih za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo. Z logiko zavoda po nujni uporabi izvedeniških mnenj se postopki po mnenju varuha po nepotrebnem podaljšujejo. V številnih primerih bi zadoščalo že mnenje osebnega zdravnika kot izvedene priče. Zaradi sedanjega stanja lahko zavarovanci umrejo še pred izdajo odločbe, je izpostavil.

Na zavodu pa zagotavljajo, da posebno pozornost s prednostno obravnavo namenjajo postopkom, kjer gre za najtežje prizadete upravičence. Z namenom, da bi se postopki izboljšali, so na pristojno ministrstvo že podali določene predloge.