c S
Za direktorja Holdinga Kobilarna Lipica 10 prijav, devet primernih 19.07.2019 14:38 Ljubljana, 19. julija (STA) - Za položaj direktorja Holdinga Kobilarna Lipica je kar nekaj zanimanja. Na razpis je namreč v roku, do 15. julija, prispelo 10 prijav. Devet prijavljenih kandidatov izpolnjuje razpisane pogoje, en kandidat pa ne, je za STA pojasnil prvi nadzornik holdinga Marko Drofenik. Nadzorni svet bo o izboru odločal avgusta.

Po Drofenikovih pojasnilih so nekaj kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, pozvali k dopolnitvi vlog, te pričakuje v začetku naslednjega tedna.

"Predvidoma bodo v tednu od 29. julija do 2. avgusta potekali razgovori s kandidati. V prvi polovici avgusta bomo imeli sejo nadzornega sveta holdinga, na njenem dnevnem redu bomo imeli tudi točko za potrditev direktorja ali direktorice holdinga, ki bo pozicijo zasedel oz. zasedla 3. septembra," je še dodal predsednik nadzornega sveta holdinga.

Izbrani kandidat bo sicer imenovan za petletno mandatno obdobje. Holding Kobilarna Lipica kot v.d. direktorice zdaj vodi Lorela Dobrinja, in sicer od lanske jeseni, ko se je kobilarna organizacijsko prenovila in je zaživel holding. Dobrinja je kobilarno vodila tudi pred tem, takrat kot javni zavod Kobilarna Lipica.

Jeseni bo tako minilo leto dni od začetka organizacijske prenove kobilarne, prenavljajo pa tudi čredo lipicancev.

"Skupni cilj vseh deležnikov na strani države je zagotoviti stabilne pogoje za nadaljnji uspešen razvoj Kobilarne Lipica. Menimo, da je bila pripadnost Kobilarni Lipica v veliki meri izkazana že s preteklimi ravnanji, predvsem preko sofinanciranja raznih investicij, s katerimi so se izboljševali pogoji za rejo, vzrejo in šolanje lipicanskih konj, kakor se je tudi izboljšalo stanje kulturne dediščine," so ob tem za STA pojasnili na gospodarskem ministrstvu.

Na ministrstvu sicer prepoznavajo učinke reorganizacije, ta se odraža v stabilni rasti poslovanja po vseh ključnih kriterijih, med drugim v številu obiskovalcev in finančnem pogledu.

Kobilarna je lani naštela 113.719 obiskovalcev, kar je največ v zadnjih 20 letih. V obdobju od leta 2015 do leta 2018 se je število obiskovalcev povečalo za več kot 46 odstotkov.

Medtem so se skupni prihodki - konjeništvo in turistična dejavnost s hotelom, gostinstvom ter golfom - od leta 2015 do leta 2018 povečali za 38 odstotkov. Prihodki konjeniških storitev - ogledi kobilarne, ogledi predstav, turistično jahanje in vožnje z vpregami - so se zvišali za 79 odstotkov.

"Prvi učinki reorganizacije so že vidni, se je pa treba zavedati, da so cilji v luči oblikovanja Kobilarne Lipica kot destinacije za petzvezdična doživetja, ki temelji na lipicancih in kulturni dediščini, dolgoročne narave in da bo konkretne učinke možno preverjati šele čez določen čas," so poudarili.

Prvi večji korak na tej poti bo po pojasnilih ministrstva narejen s predvideno prenovo hotela Maestoso, ki naj bi se začela letos, saj bo z njegovo realizacijo narejena pomembna razvojna prelomnica - končno bo namreč mogoče ponuditi tudi gostinske in hotelske storitve, ki bodo dostojne Lipici.

V nadaljevanju bodo sledile še druge predvidene investicije tako na delu turistične ponudbe kot v delu, vezanem na izvajanje javne službe, torej zagotavljanje pogojev za nadstandard reje in vzreje lipicanskih konj.

"S tem bo Kobilarna Lipica postala tudi še pomembnejši generator turističnega razvoja širšega območja," so ocenili.

Kobilarna Lipica bo postala ekskluzivna konjeniška, konjerejska in izobraževalna institucija te vrste v Evropi oz. na svetu na osnovi stabilnega in trajnostnega modela delovanja in gospodarjenja, ki bo delovala po principu celovitosti in integralnosti delovanja vseh dejavnosti posestva Kobilarne Lipica ob povezovanju z lokalnim okoljem in izkoriščanju sinergij lokalnih znemenitosti, kar bo omogočalo oblikovanje produktov za petzvezdična doživetja, so še dodali na ministrstvu.