c S
Evropska sredstva za dediščino kolišč na Ljubljanskem barju 19.07.2019 09:43 Ljubljana, 19. julija (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo projektu Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju. V okviru projekta bodo med drugim zgradili interpretacijski center in koliščarsko naselbino.

Kot so danes sporočili iz službe vlade, bo za projekt v vrednosti nekaj manj kot 2,3 milijona evrov Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

Projekt, ki so mu projektni partnerji Občina Ig, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti nadeli akronim Na-kolih, zajema predstavitev in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju Iga, ki je pod Unescovo zaščito in je del Nature 2000.

Projektne aktivnosti so del regionalne mreže interpretacije naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja na več lokacijah. "Osnovni namen projekta je izboljšati zavedanje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti Ljubljanskega barja ter s tem prispevati k njegovi večji prepoznavnosti, izboljšani javni podobi ter spremembi odnosa in obnašanja do naravovarstveno in zgodovinsko pomembnih območij," so navedli.

V okviru projekta bo zgrajen interpretacijski center, povezovalna pot in koliščarska naselbina. Projekt je komplementaren naravovarstvenemu projektu Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja - PoLJUBA, ki ga je služba vlade potrdila lani in s katerim bo zagotovljenih 50 hektarjev naravovarstvenih urejenih površin za javni dostop in interpretacijo kulturne dediščine.