c S
Zavod za zdravstveno zavarovanje izpostavlja prednosti elektronskega bolniškega lista 19.07.2019 07:07 Ljubljana, 18. julija (STA) - V ZZZS ocenjujejo, da so zadržki v zdravniških vrstah glede uvedbe elektronskega bolniškega lista predvsem posledica nezadostne seznanjenosti s konkretnimi rešitvami in prednostmi v primerjavi s trenutnim papirnim poslovanjem. Napovedali so, da se bodo pred nacionalno uvedbo pogovorili z zdravniškimi organizacijami v okviru rednih sestankov.

Zdravniška zbornica Slovenije namreč zahteva zamik uvedbe elektronskega bolniškega lista, pilotno uporabo katerega je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) napovedal za 1. september, od 1. novembra pa je predvidena uvedba za celotno Slovenijo. Opozarjajo namreč, da predlogi predstavnikov zbornice in Slovenskega zdravniškega društva niso bili upoštevani in usklajeni. Po njihovi oceni načrtovana novost prinaša tudi dodatne administrativne obremenitve za zdravnike.

V odzivu na te navedbe so v ZZZS poudarili, da bo uvedba elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela pomembno razbremenila ambulante družinske medicine in bo med drugim prispevala tudi k manjšemu številu obiskov bolnikov v ambulantah družinske medicine. "Zato menimo, da bi zaradi aktualne preobremenjenosti ambulant družinske medicine morala čimprejšnjo uvedbo podpreti tudi Zdravniška zbornica Slovenije," so zapisali v sporočilu za javnost.

O stališčih iz sporočila zdravniške zbornice se bodo v ZZZS pogovorili z zdravniškimi organizacijami v okviru vzpostavljenih rednih delovnih sestankov še pred nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista, saj je prav pilotna uvedba namenjena novemu preverjanju ustreznosti vseh organizacijskih, informacijskih in poslovnih rešitev, so napovedali.

Kot so navedli, je ZZZS vsebinske in tehnične rešitve za uvedbo novosti v lanskem in letošnjem letu usklajeval s predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, zdravniške zbornice in zdravniškega društva, ki so imenovali svoje predstavnike v delovno skupino, uvedbo elektronskega bolniškega lista pa so predstavili tudi predstavnikom koordinativnega telesa družinske medicine.

Vse rešitve in pripombe je ZZZS sproti obravnaval, prejete predloge pa so, v kolikor jih je dopuščala veljavna zakonodaja, tudi sprejeli. Prav tako so tesno sodelovali s programskimi hišami, ki pripravljajo informacijske rešitve za izvajalce.

Menijo, da bo novost prinesla veliko več prednosti kot dodatnih obremenitev. "Nenazadnje gre za značilne sodobne razvojne trende nadomeščanja papirnega poslovanja z elektronskim poslovanjem in uvajanjem elektronske komunikacije povsod, kjer je to izvedljivo, saj ta prinaša preglednost in poenostavitev postopkov," so izpostavili.