c S
Gradnja hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec ocenjena na 674,7 milijona evrov 19.07.2019 07:15 Ljubljana/Ravne na Koroškem, 18. julija (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je danes potrdilo investicijski program za odsek hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, po katerem je naložba v ta odsek ocenjena na 674,7 milijona evrov brez davka. Dars bo še ta mesec objavil razpis za izvedbo prvih gradbenih del na tej trasi, in sicer na območju priključka Gaberke, so pojasnili na Darsu.

Danes potrjeni investicijski program predstavlja korak bližje k vložitvi napovedanega poroštvenega zakona za velike infrastrukturne projekte, ki ga bo vložilo ministrstvo za infrastrukturo.

Ocenjena investicijska vrednost odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec v investicijskem programu je določena v tekočih cenah in s stroški financiranja ter brez DDV. V tej vrednosti so poleg gradbenih del zajeti še projektiranje, odkupi zemljišč in objektov, stroški pogodbenega nadzornega inženirja in podobno. Vrednosti so ocenjene glede na trenutno stopnjo projektne obdelave in bodo natančnejše po zaključku projektiranja, so podrobneje pojasnili na Darsu.

Medtem tečejo tudi že postopki za izbiro izvajalca prvih gradbenih del na trasi Velenje-Slovenj Gradec. Na tej trasi so kot tri možne lokacije, kjer bi se gradnja lahko začela že letos, kot to predvideva pred dvema letoma podpisan protokol, bile določene lokacije Gaberke, Škale in Podgorje pri Slovenj Gradcu. Postopki so najdlje za območje priključka Gaberke, ki je tudi ena od pomembnejših lokacij, saj so tam predvidena predvsem večja zemeljska dela in izgradnja dostopne ceste do velenjskega rudnika, kamor bi odvažali viške materialov.

Po pojasnilih Darsa je za območje Gaberke projektna dokumentacija za izvedbo del pripravljena in predana v recenzijo. Za to lokacijo je izdelana tudi projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, na ministrstvo za okolje in prostor pa je posredovana vloga za prvo delno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija za izvedbo del na ostalih odsekih je v izdelavi.

Potem ko je ustavno sodišče nedavno odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za prvi odsek severnega dela tretje razvojne osi, to je odsek Šentrupert-Velenje, ni v neskladju z ustavo, pa so intenzivno stekli tudi postopki za ta odsek.

Pogodba za projektiranje tega odseka, vredna okoli 11,5 milijona evrov, je bila podpisana 21. junija, sklenjena pa je po pridobitvi bančne garancije za dobro izvedbo del, ki je bila po pojasnilih Darsa potrjena danes. Zato je bila danes izvedena uvedba projektanta v delo, kar je pogoj za pričetek izvajanja del po projektantski pogodbi, ki poleg projektiranja zajema še geodetska dela, geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave ter izdelavo potrebnih strokovnih podlag.

Trenutno se za odsek Šentrupert-Velenje izvajajo tudi aktivnosti v povezavi z odkupovanjem objektov, predvidenih za rušenje, ter cenitve gozdnih zemljišč oziroma zemljišč, na katerih je bila parcelacija že zaključena. V zaključevanju je izvedba predhodnih arheoloških raziskav, pridobiva se tudi okoljevarstveno soglasje.

V zvezi s projektom 3. razvojne osi prav zdaj na Ravnah na Koroškem poteka odprtje informacijskega centra Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Iniciativa, ki z različnimi akcijami opozarja na nujnost hitre cestne povezave med Koroško in avtocestnim križem, bo v informacijskem centru predstavljala dosedanje delo in aktualne informacije o projektu.