c S
Na centrih za socialno delo nov informacijski sistem 19.07.2019 07:29 Ljubljana, 19. julija (STA) - Centri za socialno delo po novem uporabljajo nov informacijski sistem Krpan, ki je enoten za vse. Ministrica za delo Ksenija Klampfer in minister za javno upravo Rudi Medved ga bosta danes predstavila tudi javnosti.

Pred uvedbo novega sistema so centri uporabljali različne dokumentne sisteme, ki med seboj niso bili povezani. Glede na to je bil način dela z dokumentarnim gradivom neenoten, evidence pa so bile nepopolne. Reorganizacija centrov, ki je zaživela oktobra lani in dotedanjih 62 centrov spojila v 16 območnih, pa je pokazala, da brez skupnega informacijskega sistema ni več mogoče enotno upravljanje dokumentov na centrih.

Vzporedno z reorganizacijo so na centrih zato stekle prve aktivnosti za uvedbo novega dokumentnega informacijskega sistema z namenom, da bi uvedli enotno informacijsko rešitev in poenotili način dela z dokumentnim gradivom na vseh centrih.

Ministrstvi za javno upravo in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta začeli februarja pilotno uvajati novi sistem v centru za socialno delo Zasavje. Zaradi dobrih izkušenj so marca nadaljevali na centru Savinjsko Šaleška, nato pa so postopno zajeli vse centre. Zaključili so konec junija, ko so novi sistem začeli redno uporabljati še v centru v Ljubljani.

Začetek uvedbe sistema na centrih je bil sprva načrtovan za 1. januar, a so ga na prošnjo predstavnikov zaposlenih in Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije prestavili za dva meseca. Na ministrstvu za delo so želeli, da so centri med prvimi, kjer bo uveden novi sistem. Sčasoma pa naj bi ga imeli v vseh javnih zavodih. Njihovi načini za beleženje dokumentov so namreč zastareli, uporabljajo pa tudi različne programe. Z novim sistemom bi sedanje načine poenotili in zmanjšali administrativne obremenitve.