c S
Višina nagrade za zdravstvene time od štiri do dvajset odstotkov osnovne plače 18.07.2019 14:29 Ljubljana, 18. julija (STA) - Aneks številka dve k splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki ga je danes sprejela vlada, bo omogočil nagrajevanje zdravstvenih timov, ki bodo presegli 1895 glavarinskih količnikov. Dodatno bodo lahko dobili od štiri do dvajset odstotkov osnovne plače. Za najvišjo nagrado bo treba preseči 2395 količnikov, kar je republiško povprečje.

STA objavlja lestvico nagrajevanja, kot jo predvideva omenjeni aneks.

obremenitev tima nad 1895 količniki nagrada k plači

---------------------------------------------------------------

od 100 do 200 glavarinskih količnikov 4 % osnovne plače

od 201 do 300 glavarinskih količnikov 8 % osnovne plače

od 301 do 400 glavarinskih količnikov 12 % osnovne plače

od 401 do 500 glavarinskih količnikov 16 % osnovne plače

nad 500 glavarinskih količnikov 20 % osnovne plače

*Glavarinski količniki opisujejo obremenjenost družinskih zdravnikov,

a ne predstavljajo števila bolnikov, ki so opredeljeni pri zdravniku.

Število količnikov na bolnika namreč odraža predvidevanje, kako

pogosta in zahtevna bo njegova obravnava. Najstarejši in najmlajši

bolniki so tako obteženi z več količniki.

Vir: ministrstvo za zdravje