c S
Ministrstvi za delo in za izobraževanje delno uspešni pri nekaterih razpisih 18.07.2019 12:25 Ljubljana, 18. julija (STA) - Ministrstvi za delo in za izobraževanje sta bili delno uspešni pri izvedbi nekaterih razpisov, je ugotovilo računsko sodišče, ki je obema ministrstvoma podalo priporočila za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov. Sodišče je med drugim ugotovilo, da cilji iz razpisov in pogoji niso vedno merljivi oz. preverljivi.

Delno uspešno je bilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri pripravi in izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti v letih od začetka 2014 do sredine leta 2018, je ugotovilo računsko sodišče. Med drugim je ministrstvo cilj v javnem razpisu določilo le delno ustrezno, saj ta ni bil merljiv, nekateri pogoji za kandidiranje niso bili jasni in preverljivi, prav tako ministrstvo ni določilo vseh pogojev, ki bi bili nujni za doseganje cilja javnega razpisa.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da so bila merila za ocenjevanje ohlapna in nejasna, da v večini primerov ni bilo jasne povezave med merili in kriteriji, prav tako so bila določena tako, da so omogočala subjektivno presojo vloge, zato je računsko sodišče ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov.

Tovrstna priporočila je sodišče podalo tudi ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, potem ko je ugotovilo, da je bilo to ministrstvo delno uspešno pri pripravi in izvedbi razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v obdobju od 2016 dalje.

Med drugim je računsko sodišče opozorilo, da je ministrstvo med pogoji navedlo tudi takšne zahteve, ki jih ob odpiranju vlog ni bilo mogoče preveriti, prav tako niso bila jasna vsa merila za ocenjevanje.

Šolsko ministrstvo je bilo delno uspešno tudi pri pripravi in izvedbi javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost v obdobju od leta 2016 do leta 2018. Med drugim je ministrstvo cilje v javnem razpisu določilo delno ustrezno. Od štirih ciljev je bil določljiv, merljiv in časovno opredeljen le en cilj, je ugotovilo računsko sodišče.

Računsko sodišče med drugim opozarja, da bo ministrstvo težko potrdilo, da je javni razpis doprinesel k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih prek mladinskega dela, da so se okrepile kompetence mladih za aktivno državljanstvo ter da je javni razpis doprinesel k večji usposobljenosti organizacij v mladinskem sektorju.

Računsko sodišče je pregledalo tudi izvajanje ukrepa usposabljanja in izobraževanja brezposelnih v letih 2013 in 2014 in Zavodu RS za zaposlovanje izreklo mnenje s pridržkom, ker poslovanje ni bilo v vseh primerih skladno s predpisi.

Sodišče je med drugim ugotovilo, da usposabljanje na delovnem mestu udeleženki ni omogočalo primerne zaposlitve na tem delovnem mestu po končanem usposabljanju, da nekateri izdatki niso temeljili na ustrezni dokumentaciji, ugotovilo je tudi nepravilna izplačila udeležencem programa ter da usposabljanje brezposelnih ni bilo v vseh primerih v skladu z zaposlitvenimi cilji iz zaposlitvenega načrta.

Ob tem je tako računsko sodišče ugotovilo, da sta bila ministrstvo za delo ter zavod za zaposlovanje pri izvajanju ukrepa delno učinkovita. Med drugim je ocenilo, da bi za učinkovito spremljanje izvajanja ukrepa ministrstvo moralo spremljati učinke ukrepa tudi v obdobju, daljšem od enega leta, je razvidno iz danes objavljenega poročila računskega sodišča.