c S
DZ po vetu DS vnovič potrdil novelo zakona o nepremičninskem posredovanju 18.07.2019 13:19 Ljubljana, 18. julija (STA) - DZ je po odložilnem vetu državnega sveta danes z 51 glasovi za in 21 proti znova potrdil novelo zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero se bo na predlog Levice omejilo plačilo za nepremičninsko posredovanje pri najemu in morebitne dodatne stroške.

Novela zakona omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu na štiri odstotke pogodbene vrednosti oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Uvaja se tudi možnost, da bodo dejavnost lahko opravljali tudi za to kvalificirani tujci, s čimer bo Slovenija izpolnila zahteve Evropske komisije za prenos evropske zakonodaje.

DZ je novelo zakona prvič podprl v petek, nato pa je državni svet v ponedeljek izglasoval odložilni veto. Državne svetnike je namreč zmotila omejitev plačila za posredovanje pri najemu na največ štiri odstotke pogodbene vrednosti, kar je po besedah Mitje Gorenščka "grob poseg v svobodno gospodarsko pobudo". Poseg v z ustavo zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo po njihovem predstavlja tudi omejitev dejanskih stroškov na 150 evrov.

Takšna omejitev bi, kot je danes znova poudaril Gorenšček, predvsem zmanjšala število najemnih poslov, pri katerih bodo posredovali nepremičninski posredniki, saj ti ne bodo prevzemali poslov, za katere ne bodo mogli zaračunati ustrezne cene. Posledično se bo izpeljalo več poslov brez posrednikov, med drugim pa bo to povzročilo bistveno nižjo pravno varnost strank in manj pobranih davkov, je še dejal državni svetnik in ocenil, da novela zakona ne izboljšuje učinkovitosti varstva potrošnikov.

Državni svetnik je ocenil še, da gre v tem primeru za politični manever in da je novela zakona v nasprotju s pravom EU, pa tudi ustavno ureditvijo Slovenije. Oškodovani gospodarski subjekti in njihova združenja so v zvezi s tem že napovedala pritožbo na Evropsko komisijo in presojo ustavnosti zakona, je še dodal.

Kot je v imenu predlagateljev novele zakona pojasnil Luka Mesec (Levica), v državi manjka 10.000 javnih najemnih stanovanj, najemniki se srečujejo z visokimi cenami in niso varovani pred višanjem cen. Ljubljana je bila lani po njegovih navedbah tista evropska prestolnica, kjer so najemnine rasle najhitreje, za 18 odstotkov v enem letu.

Z novelo se skuša urejati del stanovanjskih razmerij. Predpisuje se namreč največja dovoljena provizija, ki jo nepremičninska agencija za posredovanje pri najemu lahko zaračuna, kar bo verjetno povzročilo to, da bodo najemne pogodbe sklenjene za dlje časa. Dodatni stroški brez drugačnega dogovora med strankama ne smejo preseči 150 evrov, storitev pa bo plačal tisti, ki jo naroči.

Stanovanjsko politiko je treba spraviti v red, je še poudaril Mesec in dodal, da so si največji projekt s tega področja zastavili za jesen, skupaj z ministrstvom za okolje in prostor bodo predstavili nov stanovanjski zakon.

Da bo noveli zakona o nepremičninskem posredovanju, ki jo vlada podpira, sledila sistemska sprememba stanovanjske zakonodaje, je poslancem pojasnil tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver.

Ponovil je tudi rešitve, ki jih prinaša novela o nepremičninskem posredovanju. Maver je ob tem ocenil, da so te skladne s cilji stanovanjske politike, saj se bo med drugim povečala dostopnost do stanovanj, spodbudila dolgoročnejša oddaja stanovanj, varnost najemnikov pa se bo povečala.

Podporo noveli so predvsem zaradi večje zaščite potrošnikov oz. najemojemalcev napovedali v poslanskih skupinah koalicijskih strank, medtem ko so ji jo odrekli v opozicijskih strankah.

Ivan Hršak (DeSUS) je med drugim ob pomislekih državnih svetnikov glede regulacije cen posredovanja spomnil, da je kar nekaj cen storitev na trgu reguliranih, med drugim dimnikarske. Robert Pavšič (LMŠ) je poudaril, da se eskalacija stroškov vedno prenese na potrošnika, zato ga je treba zaščititi, tudi Soniboj Knežak (SD) je izpostavil finančno vzdržnost.

Gregor Perič (SMC) je ocenil, da so predlagane spremembe korak naprej na področju stanovanjske politike, Nataša Sukič (Levica) pa da novela ščiti najbolj ranljive skupine prebivalstva, zlasti mlade, brezposelne, upokojence, prekarce ... Da je cilj novele razbremeniti ekonomsko šibkejše stranke, je poudaril tudi Andrej Rajh (SAB) in ocenil, da naj na pomisleke glede novele odgovori ustavno sodišče.

Novela je za poslance NSi po besedah Aleksandra Reberška ustavno sporna, saj da posega v svobodno gospodarsko pobudo, novela pa da ne rešuje stanovanjskih problemov. Da gre novela zakona v škodo vseh uporabnikov tega zakona, pa je poudaril Bojan Podkrajšek (SDS) in tako kot poslanci NSi ocenil, da je v nasprotju z ustavnimi načeli.