c S
Vlada spremenila načrt aktivne politike zaposlovanja za letos 18.07.2019 11:37 Ljubljana, 18. julija (STA) - Vlada je danes spremenila načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, ki znižuje sredstva za to področje za 18,9 milijona evrov na 72,5 milijona evrov. Izteka se namreč eden od programov, prav tako so sredstva znižali tudi zaradi sprememb na trgu dela, saj je brezposelnost nižja.

Večina sredstev za aktivno politiko zaposlovanja (47,9 milijona evrov) bo šla iz Evropskega socialnega sklada, preostanek (24,6 milijona evrov) pa iz proračuna, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

V programe aktivne politike zaposlovanja se bo leto vključilo skoraj 35.450 oseb, od tega skoraj 27.850 brezposelnih in 7500 zaposlenih oseb. Ocenjujejo tudi, da se bo v letu 2019 v okviru programov nekaj manj kot 15.000 brezposelnih oseb zaposlilo.

Prioriteta pri izvajanju aktivne politike zaposlovanja bo tudi v prihodnjih mesecih vključevanje prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost in prejemnikov denarne socialne pomoči. V programe naj bi bilo letos vključenih 7000 prejemnikov denarnega nadomestila in skoraj 7600 brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč.

Večina programov aktivne politike zaposlovanja bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga dela, med katere sodijo dolgotrajno brezposelni, starejši in nizko izobraženih ter mladi.

Letos je poudarek v okviru programov tudi čimprejšnja aktivacija brezposelnih oseb, takoj pa prijavi v evidenco brezposelnih na zavodu, da bi preprečili prehod v dolgotrajno brezposelnost. Z namenom večjega vključevanja oseb v različne programe aktivne politike zaposlovanja bo zavod za zaposlovanje okrepili promocijo posameznih programov, tako pri brezposelnih osebah, kot tudi pri delodajalcih.