c S
Medobčinski projekt suhokranjske vodooskrbe skoraj pod streho 17.07.2019 09:57 Žužemberk, 17. julija (STA) - Leta 2016 začeto gradnjo suhokranjskega vodovoda, pri kateri ob nosilni Občini Žužemberk sodelujejo občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje so do zdaj opravili 99-odstotno. Osnovni del vodovoda nameravajo končati do konca septembra, nato pa v predvidoma v letu dni zgraditi še skupaj približno pet kilometrov sekundarnih vodov.

Koordinator projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine Rafko Križman je STA povedal, da bo celotna naložba brez davka stala 37 milijonov evrov, 85 odstotkov denarja zanjo pa bodo dobili iz evropskih virov in od države.

Gradnja omenjenih sekundarnih vodov v občinah Žužemberk, Dolenjske Toplice in Dobrepolje jih bo stala še dodatne približno štiri milijone evrov, pri čemer računajo na sofinanciranje po enakem ključu. V nasprotnem primeru računajo na sofinanciranje prek regionalnih razvojnih agencij.

Križman je nadaljeval, da naj bi do konca septembra za osnovni del suhokranjskega vodovodnega omrežja oz. za zgrajene trase in objekte dobili vsa uporabna dovoljenja. Sicer pa zadnja dela tečejo še na vodohranu na Smuki in na povezavi med občinama Dolenjske Toplice ter Žužemberk. Urejajo tudi še nekaj manjših zadev.

Na območju občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč zgrajeno vodovodno omrežje že prevzema novomeška Komunala, na Kočevskem zadeve vodi tamkajšnje podjetje Hidrovod in na Dobrepoljskem grosupeljska komunala.

Sicer pa bodo še najmanj pol leta po končani gradnji izvajali individualne priklope in druge potrebne postopke, je dodal Križman in opozoril, da so sodelujoče občine ob gradnji novega vodovodnega omrežja ob številnih trasah prenovile cestno in drugo infrastrukturo. Ponekod v Suhi krajini bo projekt območne vodooskrbe "projekt stoletja", je še ocenil.

Po podatkih žužemberške občine bo celotna naložba zanesljivo vodooskrbo zagotovila skoraj 14.000 prebivalcem petih občin severozahodnega pretežno dolenjskega kraškega območja.

V Občini Žužemberk je sicer brez zanesljive vodooskrbe še približno petina oz. tisoč prebivalcev, v tamkajšnjih vodovodih pa nimajo uravnoteženega tlaka. Sicer pa bo projekt povezal partnerske občine in jim zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo z dopolnjevanjem iz izvirov v drugih občinah omogočil tudi v primeru okvar in sušnih obdobij.

Celoten projekt obsega gradnjo in hidravlično ureditev skupaj več kot 152 kilometrov cevovodov ter vodovodov, gradnjo sedmih črpališč oz. pet novih in dve nadgradnji, 16 vodohranov, od katerih je sedem novogradenj in devet nadgradenj, 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih in 11 merilnih jaškov.