c S
Vlada zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje v kulturi 17.07.2019 07:15 Ljubljana, 16. julija (STA) - Na današnjih seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila projekt Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture. Projekt se bo izvajal v letu 2019, zanj pa so predvidena sredstva v višini 1,4 milijona evrov.

Sredstva za izvajanje programa v javnih zavodih zagotavlja ministrstvo za kulturo, ki pri nacionalnih javnih zavodih prav tako opravlja naloge ustanovitelja, sofinancira pa tudi izvajanje javne službe v javnih zavodih, katerih ustanoviteljice so občine. V zadnjih letih pa so se javni zavodi s področja kulture soočali s problemom pomanjkanja sredstev za zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

V letih 2017 in 2018 je bilo nacionalnim javnim zavodom iz državnega proračuna že zagotovljenih nekaj sredstev, v letu 2019 pa je potrebno nadaljevati z investicijskim vzdrževanjem in zagotoviti vsaj osnovno opremo, so po seji odbora sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Tako je vlada v načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila projekt Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture, za katerega so predvidena sredstva v višini 1.431.050 evrov, izvajal pa se bo še v letošnjem letu.

Namen projekta je zagotovitev opreme in nemotenega izvajanja javne službe v 22 javnih zavodih s področja kulture, med katerimi so Arboretum Volčji Potok, več muzejev in arhivov, pa tudi SNG Drama Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana, Slovenska filharmonija, Slovenski gledališki inštitut, SNG Nova Gorica, Slovenska kinoteka ter Narodna in univerzitetna knjižnica.

S programom bo zagotovljeno nadaljevanje vlaganja sredstev v infrastrukturo, za zaposlene v javnih zavodih pa se vzpostavlja varno okolje za delo, z rednim, vsakoletnim zagotavljanjem minimalnega vlaganja v prostore in opreme pa se preprečuje nastanek gospodarske škode in uničenje kulturne dediščine.

Cilji projekta so racionalizacija delovnih procesov, znižanje obratovalnih stroškov, sledenje evropski zakonodaji na področju ozonu škodljivim plinom, znižanje stroškov vzdrževanja v prihodnjih letih, varna hramba arhivskega in muzejskega gradiva, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev, ki omogočajo nemoteno izvajanje programov javnih zavodov, zagotovitev upoštevanja predpisov varnosti pri delu in zagotavljanja varnosti uporabnikov ter preprečitev propadanja nepremičnega državnega premoženja, še piše v sporočilu za javnost.