c S
Na kratko iz gospodarstva 17.07.2019 07:15 Ljubljana, 16. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Okrožno sodišče na Ptuju je začelo stečaj nad podjetjem Albin Promotion iz Majšperka. To je v preteklih letih v gramozni jami v Lovrencu na Dravskem polju skladiščilo odpadne pnevmatike. Teh se je nabralo toliko, da je Evropska komisija naložila državi, naj jih zaradi okoljske nevarnosti odstrani, potem ko tega ni storilo podjetje samo. Do konca 2018 je izbrani izvajalec odstranil več kot 38.000 ton pnevmatik, država pa je za to odštela okoli tri milijone evrov. Te je želela izterjati od omenjenega podjetja, ki pa se je pred začetkom stečaja že nekaj časa nahajalo v postopku prisilne poravnave in z blokiranimi računi, zato je bila pri tem minimalno uspešna.

Delničarji finančne družbe M1 bodo na skupščini 29. avgusta v Ljubljani odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu ter predlogu, da se približno 80.000 evrov lanskega bilančnega dobička ne razdeli delničarjem. Odločali bodo tudi o umiku vseh 3.932.515 delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, iz trgovanja na organiziranem trgu. Družba M1 delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku, ponuja 1,10 evra odpravnine na delnico, izhaja iz sklica skupščine, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.