c S
S spremembami zakona naj bi občinam dovolili nekoliko večje zadolževanje 17.07.2019 07:17 Ljubljana, 16. julija (STA) - S spremembami zakona o financiranju občin, katerega osnutek naj bi ministrstvo za javno upravo objavilo v kratkem, bi med drugim na novo določili višino sredstev za sofinanciranje občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, poenostavili postopek sofinanciranja občinskih investicij ter nekoliko povečali obseg najvišje možne zadolžitve.

Tako so v Skupnosti občin Slovenije navedli v informaciji, objavljeni na njihovi spletni strani. Kot so med drugim zapisali, bi z novelo zakona najvišjo možno stopnjo zadolžitve zvišali s sedanjih osmih na devet odstotkov realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja. Novela pa naj bi vključevala tudi spremembo uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, s katero se upošteva vpliv dviga plač na občinske proračune.

Po navedbah skupnosti občin naj bi ministrstvo osnutek sprememb zakona o financiranju občin, kot tudi osnutek zakona o zmanjšanju stroškov občin v kratkem objavilo na E-demokraciji. Gre pa za prvi del sprememb, ki sledijo dogovorjenemu v okviru delovne skupine, ki se je ukvarjala s pripravo predlogov za zmanjšanje stroškov občinam.

Minister za javno upravo Rudi Medved bo sicer vladi predlagal, da ta z delom nadaljuje do konca leta. Sledile naj bi še nekatere druge spremembe predpisov, in sicer še v dveh delih.

Kot je pred mesecem dni pojasnil minister, naj bi zakon o zmanjšanju stroškov občin po oceni vladne strani za občine pomenil okoli 31 milijonov evrov manj stroškov. Med drugim bi z občin na državo prenesli tudi finančno breme plačila zdravstvenega zavarovanja za brezposelne ter financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe.

Poudaril je tudi, da zniževanja stroškov ne povezujejo neposredno s povprečninami. Je bila pa ustanovitev delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, posledica zaveze vlade iz lanskega novembra, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila dogovor o višini povprečnine za letos.

Z omenjenim dogovorom so se vlada in združenja občin tudi dogovorili, da bodo po šestih mesecih preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja o dvigu plač v javnem sektorju na višino stroškov občin ter se dogovorili o nadaljnjih ukrepih.

V Združenju občin Slovenije so tako prav danes na ministrstvo za javno upravo poslali pobudo za sestanek. Na podlagi omenjenega dogovora se želijo dogovoriti o nadaljnjih ukrepih, saj menijo, da je treba učinek dviga plač dodatno všteti v povprečnino.

Pri tem se sklicujejo tudi na analizo, ki jo je pripravilo ministrstvo. Kot so zapisali v dopisu, ki ga objavljajo na spletni strani, je ministrstvo v njej navedlo, da naj bi odhodki občin zaradi učinkov dviga plač znašali 19,6 milijona evrov.

Ministrstvo sicer v analizi spomni, da je povprečnina v primerjavi z lani, ko je znašala 551 evrov, višja za 22,5 evra in da so občine v letu 2019 prejele 49,95 milijona evrov več kot lani. V združenju občin pa poudarjajo, da nikakor ne drži, da bi bil del povišanja povprečnine namenjen tudi pričakovanim višjim stroškom občin zaradi predvidenega povišanja plač, kar je sicer ministrstvo navedlo v sklepnih ugotovitvah.