c S
Za telovadnico v Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti 4,2 milijona evrov 17.07.2019 07:15 Ljubljana, 16. julija (STA) - Vlada je v načrt razvojnih programov med drugim uvrstila gradnjo telovadnice Srednje zdravstvene šole Murska Sobota. Vrednost investicije je ocenjena na dobrih pet milijonov evrov. Ministrstvo za izobraževanje bo do leta 2021 za investicijo zagotovilo več kot 4,2 milijona evrov.

Za gradnjo telovadnice bo šola zagotovila približno 446.000 evrov, Eko sklad pa bo v letu 2021 prispeval še preostalih 662.470 evrov.

Za rekonstrukcijo podpritličja in dozidavo stopnišča z dvigalom v Domu upokojencev Postojna pa bo ministrstvo za delo namenilo 200.000 evrov, izhaja iz odločitev na današnjih sejah vladnih odborov. Tudi ta projekt, za katerega bodo dela predvidoma končana še letos, je namreč vlada umestila med razvojne programe.

Uredili bodo gospodinjski skupini za stanovalce z demenco, novo dvigalo pa bo omogočilo boljšo prehodnost in evakuacijo, so zapisali v sporočilu za javnost. Obnovili pa bodo tudi strojne in elektro inštalacije ter stavbni ovoj. Izvedba investicije ne bo povečala kapacitet, bo pa izboljšala bivalne pogoje stanovalcev in delovne pogoje zaposlenih, saj bo zadostila tehničnim zahtevam in standardom ter omogočila primerno oskrbo stanovalcem z demenco. Ocenjena vrednost investicije znaša 916.169,88 evrov z DDV. Še 200.000 evrov bo prispevala občina Postojna, 516.169,88 evrov pa Dom upokojencev Postojna.

V načrt razvojnih programov pa je vlada uvrstila tudi projekt gradnje prizidka k Šolskemu centru Celje. Vrednost investicije je ocenjena na 1.029.956 evrov. Ministrstvo za izobraževanje bo prispevalo 170.000 evrov, razliko pa bo zagotovil Šolski center Celje.

Vlada je sprejela tudi sklep o dokapitalizaciji Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in sicer z izplačilom sredstev v višini 252.196 evrov. Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb na področju obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sklada sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero, so še dodali v sporočilu za javnost.