c S
Predlog novele zakona o trgu dela v javni razpravi 16.07.2019 14:27 Ljubljana, 16. julija (STA) - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki med drugim zvišuje minimalno denarno nadomestilo za primer brezposelnosti iz 350 na 530,19 evrov. Predlog bo v javni razpravi do 2. septembra, nato se bodo o njem znova usklajeval Ekonomsko-socialni svet (ESS).

Poleg dviga minimalnega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti predlog novele zakona ukinja finančno sankcijo za osebe, ki se po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v roku treh dni ne prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve.

Da bi zvišali delovno aktivnost in omejili prekarno delo, ministrstvo predlaga tudi zvišanje zavarovalne dobe, ki jo mora zavarovanec pridobiti za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, in sicer iz veljavnih devet na 10 mesecev. Zavarovanec bi moral v skladu s predlogom pridobiti zavarovalno dobo v trajanju 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih, pri čemer se navedeni pogoj začne uporabljati z letom 2021.

Za učinkovitejšo integracijo brezposelnih tujcev na trg dela je v predlogu novele predvidena uvedba zahteve po osnovnem znanju slovenskega jezika oz. raven A1. "Osnovno znanje slovenskega jezika namreč predstavlja predpogoj za uspešno obravnavo osebe s strani osebnega svetovalca, vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in integracijo na slovenski trg dela," so prepričani na ministrstvu.

Sprememba zakona tako določa, da se za državljane tretjih držav (to so državljani držav, ki niso članice EU, evropskega gospodarskega prostor ali Švice) za vodenje oziroma vpis v evidenco brezposelnih oseb uvaja dodaten pogoj v obliki zahteve po osnovnem znanju slovenskega jezika, medtem ko se za državljane EU, Švice in države evropskega gospodarskega prostora predvideva vključitev v tečaj in izpit iz osnovnega znanja slovenskega jezika določi kot način aktivnega iskanja zaposlitve.

Ministrstvo v noveli spreminja tudi pogoje pri določitvi denarnega nadomestila, s čimer želijo pospešiti aktivacijo starejših brezposelnih oseb. Tako se prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev predvideva za zavarovance, starejše od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne dobe več kot 25 let.

Prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 25 mesecev z novelo predlagajo tudi za zavarovance, starejše od 58 let, in z zavarovalno dobo več kot 28 let. V noveli sta določena nova razloga za odklonitev pravice do denarnega nadomestila, in sicer za tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno upokojitev, in tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne pokojnine, saj je navedenim osebam socialna varnost zagotovljena že v okviru poklicne oziroma starostne upokojitve.

Ministrstvo bo pripombe na predlog novele zakona sprejemalo do 2. septembra, nato bodo o noveli ponovno spregovorili partnerji na ESS.