c S
Sindikat poštnih delavcev še vedno nezadovoljen z delovnimi razmerami 16.07.2019 13:14 Maribor, 16. julija (STA) - Pet mesecev po podpisu sporazuma o ureditvi delovnih razmer v Pošti Slovenije sindikalni predstavniki ugotavljajo, da težave ostajajo. Zaposleni so po navedbah Sindikata poštnih delavcev še vedno preobremenjeni, zato vztrajno narašča število bolniških odsotnosti, nadur in neizkoriščenega dopusta.

V sindikatu opozarjajo, da po podpisanem dogovoru o stavkovnih zahtevah delavci niso nič bolj razbremenjeni in še vedno ne delajo v zdravih in varnih delovnih pogojih. "Največja težava je tolmačenje podpisanega sporazuma, saj si ga vsaka stran očitno tolmači po svoje," je za STA ta teden povedala sindikalistka Dijana Kos.

Uprava Pošte Slovenije odgovarja, da vlaga vse napore v čimprejšnjo realizacijo dogovora, ki ga je s socialnimi partnerji podpisala 18. februarja. "Od takrat je bila izvedena vrsta aktivnosti in sestankov med socialnimi partnerji. Pošta Slovenije nobene zaveze iz dogovora ni pustila odprte. Večina zavez je že realiziranih ali so v izvajanju, nekatere pa se bodo, zaradi za to potrebnega časa, izvajale dlje, s čimer sta se strinjala oba sindikata, tudi Sindikat poštnih delavcev," so v družbi povedali za STA.

"Da ne bomo mogli čez noč zaposliti dodatnega števila delavcev, smo se zavedali vsi. Druge stvari, ki so v sporazumu, pa bi nedvomno že lahko uredili," ocenjuje Kosova in kot primer izpostavlja še vedno nevzdržne prostorske pogoje in nezadostna osnovna sredstva za delo. "V tem delu se ni nič bistveno spremenilo," je dejala.

Po njenih besedah so v času od februarskega podpisa sporazuma opravili le posnetek stanja. "Posnetek stanja seveda ni mogel pokazati nič drugega, kot to, da smo povsem upravičeno opozarjali na težave. Zdaj po zaključku ogledov pa delodajalec pričakuje, da bomo sindikati prevzeli odgovornost in predlagali, kaj bi bila prioriteta za urejanje stanja. To ne gre tako, v pristojnosti delodajalca je, da uredi zadevo," je pojasnila sindikalna predstavnica.

Zaposlovanje dodatnih delavcev je po ocenah sindikata prepočasno. "Hkrati se odhodi še vedno dogajajo, tudi novo zaposleni ne ostajajo in ker ne zaposlimo na zalogo, smo v začaranem krogu. Nevzdržno rastejo bolniške odsotnosti in zato se dogaja, da je naš sindikalni zaupnik v poslovni enoti na polovici koledarskega leta dosegel že maksimalno možno število opravljenih ur preko polnega delovnega časa," je dodala.

Uprava Pošte pojasnjuje, da dodatne zaposlitve v prometu potekajo v skladu s terminskim načrtom. "Od zastavljenih 312 dodatnih zaposlitev jih je konec junija 2019 realiziranih že 166. Zaposlenim, ki do 30. junija 2019 niso mogli izkoristiti lanskega letnega dopusta, bo to zagotovljeno v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje do 31. avgusta 2019," so navedli.

Glede izplačevanja nadur po njihovih trditvah delujejo skladno z dogovorom. "Ta določa dve referenčni obdobji (od 1. januarja do 30. junija ter od 1. julija do 31. decembra), po izteku katerih se izplača presežek ur, in sicer v višini urne postavke osnovne bruto plače delavca, povečane za 50 odstotkov. Presežki ur za prvo referenčno obdobje so bili že plačani pri plači za mesec junij," so pojasnili.

"V Pošti Slovenije smo prepričani, da spoštujemo socialni dialog in vlagamo vse napore v izvajanje sprejetega dogovora. Kajti vsi socialni partnerji se zavedamo, da je za zadovoljstvo zaposlenih ključnega pomena izboljšanje pogojev dela in položaja zaposlenih," so še navedli.