c S
Poročila izrednega člana uprave še naprej ugotavlja skladnost poslovanja z lex Mercator 16.07.2019 07:20 Ljubljana, 15. julija (STA) - Poslovanje Mercatorja z Agrokorjem in z njim povezanimi družbami je v skladu z lex Mercator, v poročilu, ki se nanaša na obdobje od 1. februarja do 30. aprila, ugotavlja izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu. Enako velja za poslovanje z družbo Fortenova grupa, na katero se je preneslo lastništvo družb, ki sodijo pod lex Agrokor.

Ob upoštevanju zakonskih določb ter sledenju zavez pri sklepanju poslov z družbo Agrokor in z njo povezanimi družbami izredni član uprave ugotavlja, da so sklenjeni posli ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti ter da družba Mercator ni bila prikrajšana oziroma kakor koli oškodovana.

Enako velja za poslovanje s Fortenova grupo in z njo povezanimi družbami, je razvidno iz poročila, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Aprila je namreč namesto Agrokorja zaživela Fortenova grupa. Na njo so v prvi fazi bodo prenesli podjetja, ki sodijo pod t. i. lex Agrokor - vsa insolventna podjetja so dobila nova imena, na koncu imena imajo dodano besedo plus; npr. Konzum plus. Mercator in ostala podjetja iz skupine, ki ne sodijo pod lex Agrokor, pa naj bi bila prenesena v drugi fazi.

Med februarjem in aprilom je na skupni ravni prišlo do povečanja prometa v primerjavi z lanskim obdobjem, še ugotavlja poročilo. Povečan promet je bil z dobaviteljema Zvijezda in Jamnica zaradi povečane investicije v marketinške aktivnosti in prevzema prometa od družbe Costella.

"Rast smo realizirali tudi z dobaviteljema Dijamant, ki dobavlja olje pod blagovno znamko Mercator, in dobaviteljem Pik Vrbovec/Pik Vrbovec plus. Pri slednjem je prišlo do povečanja prometa zaradi višjih cen svežega mesa in mesnih izdelkov, ki so posledica povečanja vhodnih surovin, ter sprememba prodajne politike delikatesnih izdelkov," navaja poročilo. Zmanjšal pa se je promet z Ledom, saj je Mercator razvil in začel s trženjem sladoleda pod lastno blagovno znamko.

V obdobju poročanja Mercator ni podelil nobenega poroštva, garancije, jamstva ali podobne zaveze družbam skupine Agrokor ali Fortenova. Prav tako družbe iz teh skupin niso podelile nobenega poroštva, garancije, jamstva ali podobne zaveze Mercatorju.

Planteua je sodišče na predlog vlade za izrednega člana uprave imenovalo maja 2017 na podlagi zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo (lex Mercator).