c S
V javni razpravi spremembe zakona o starševskega varstva in družinskih prejemkov 16.07.2019 07:19 Ljubljana, 15. julija (STA) - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v javno razpravo daje predlog sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ta predvideva podaljšanje očetovskega dopusta ob rojstvu dvojčkov ali več otrok, pravico do starševskega dopusta uvaja tudi za rejnike ter dviguje najnižje izplačilo starševskega nadomestila.

Predlog predvideva, da se očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih deset dni za vsakega otroka. Za dodatnih deset dni se očetovski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.

Pravica do starševskega dopusta se uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole. Rejnik je upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

Spremembe predvidevajo tudi dvig najnižjega izplačila materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na 532,9 evra bruto, kar je v neto znesku enako osnovnemu znesku minimalnega dohodka, tj. 392,75 evra. Kot so pojasnili na ministrstvu, je trenutno višina najnižjega izplačila nadomestila 252,04 evra neto. Tak znesek se upošteva tudi za manjkajoče mesece, če vlagatelj ni bil zavarovan za celotno obdobje (polnih 12 mesecev), ki se upošteva pri izračunu višine nadomestila.

S predlagano zakonsko spremembo se dviguje tudi višina nadomestila za tiste vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev. Tudi v tem primeru je osnova 532,9 evra bruto, ki se za vsak mesec zavarovanja v zadnjih treh letih poveča za 20 evrov bruto, vendar največ za 340 evrov bruto.

Na enak znesek se dviguje tudi starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko varstvo oziroma niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev (najpogosteje študentke in študenti). Starševski dodatek v predlogu novele tako znaša 392,75 evra (trenutno 252,04 evra mesečno).

Pomoč ob rojstvu otroka bi se po predlogu tudi v prihodnje izplačevala v denarju. Predlagano je namreč črtanje določbe o izplačilu pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki bi se sicer začela uporabljati 1. januarja 2020. Kot so pojasnili na ministrstvu, bi bila izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnikov in samo izvajanje tega sistema (vzpostavitev sistema, plačevanje računov izbranim ponudnikom, nadzor) nesorazmerno visok strošek v primerjavi z zneskom izplačane pravice.

Po navedbah ministrstva odpravljajo tudi neskladnost slovenske zakonodaje z evropsko direktivo in predvidevajo še nekatere druge popravke.